หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าวเพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers


 18 มีนาคม 2562 การประกาศผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (READING TEST: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
    - คำแนะนำการเข้าดูผลสอบ > คลิก 
    - เข้าสู่หน้าการประกาศผลสอบ > คลิก

 ระบบ ประกาศผลสอบโอเน็ต เช็คผลสอบ 3 ช่องทาง
        ป.6 – ประกาศผล ในวันที่ 25 มี.ค. 62
        ม.3 – ประกาศผลสอบ ในวันที่ 26 มี.ค. 62
        ม.6 – ประกาศผลสอบ ในวันที่ 31 มี.ค. 62
        1. ระบบประกาศ O-NET ผลรายบุคคล
        2. ระบบประกาศและรายงานผลรายโรงเรียน
        3. ระบบประกาศผล E-Score
ติดตามรายละเอียดการสอบ O-NET ได้ที่เว็บไซต์ สทศ. : www.niets.or.th  

 มหกรรมงานวิชาการอนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 5 
    - กำหนดการ หลักเกณฑ์ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AA62.jpg?attredirects=0(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • ประชุมเตรียมความพร้อม ประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาวันที่ 19 มีนาคม 62         กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.นฐ.2 ประชุม เตรียมความพร้อมปฏิบัต ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2562 02:05 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การตรวจข้อสอบ NT'61 ปฏิบัติการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบและแนวทางการตรวจให้คะแนนในการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3สพป.นครปฐม เขต 2วันที่ 8 ม ...
  ส่ง 8 มี.ค. 2562 18:11 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การประเมินพัฒนาการปฐมวัย'61 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรพุทธศักราช 2560ปีการศึกษา 2561 ของ สพป.นครปฐม เขต 2วันที่ 5 - 8 มีนาคม 2562โรงเรียนพระตำหนักสวนก ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2562 19:17 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การสอบ NT'61 การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT)6 มีนาคม 2562        คณะศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2562 02:33 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ถอดบทเรียนและเตรียมการ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2562        การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ การเตรียมการจัดการทดสอบระดับชาติ ชั้น ป.3 (NT) และการถอดบทเรียน     - ประเด็นการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระด ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2562 19:38 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ทำแผนปฏิบัติการประจำปี 22 กุมภาพันธ์ 2562        การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์นโยบาย และเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 คร ...
  ส่ง 22 ก.พ. 2562 22:24 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562         กลุ่มนิเทศ สพป.นฐ.2 ประชุมเตรียมความพร้อม การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เอกสารชี้แจงโครงการ > คลิกแนวทางการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนค ...
  ส่ง 11 มี.ค. 2562 03:38 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 286 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ผู้บริหารสถานศึกษา 2562สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 02:46 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • มาฆบูชา 2562 กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2562 ของสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่แหล่งภาพต้นทาง18 กุมภาพันธ์ 2562โรงเรียนวัดใหม่ส ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2562 21:17 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • มหกรรมวิชาการเอกชน ครั้งที่ 3 การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 3ณ สนามแข่งขันโรงเรียนนาคประสิทธิ์และโรงเรียนสุคนธีรวิทย์อำเภอสามพราน ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2562 19:05 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ทบทวนตัวชี้วัด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET'61 5 มกราคม 2562    สพป.นครปฐม เขต 2 ได้รับการสนับสนุนจาก สนพ.พว.จัดทบทวนมาตรฐาน ชั้น ป.6 ที่โรงแรมเวล ยกระดับฯลฯ 4 กลุ่มวิชา คณิต ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 02:37 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 211 รายการ ดูเพิ่มเติม »รู้งาน ทันข่าว...

 สกศ.ยกเครื่องมาตรฐานการศึกษาไทย ก้าวทันโลกยุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 (มติชนออนไลน์) > คลิก 
 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี พ.ศ.2561 > คลิก  
 ศธ.ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ > คลิก  
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. / พุธเช้าข่าวโรงเรียน / การประชุมทางไกล สพฐ. > คลิก  
 คุรุสภาเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2562 > คลิก
 คุรุสภาเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2562 > คลิก
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา (4 มี.ค.62) > คลิก
 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (28 ก.พ.62) > คลิก 
 การประชุมทางไกล "แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" (28 ก.พ.62) > คลิก 
 ว20/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา > คลิก 
 โรงเรียนคุณภาพระดับตำบล คลิก 
 เครือข่ายพัฒนาการนิเทศ > คลิก 
 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 ติดตามข่าวการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก 
 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 > คลิก
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 > คลิก 
 เรื่องฝากจาก โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นครปฐม เขต 2  
    - ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนและรุ่นที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
    - การคงสภาพ: ทุก 2 ปี ต้องคงสภาพ จนกว่าจะครบ 3 ครั้ง
    - โรงเรียนใดยังไม่ผ่าน: ต้องส่งประเมินซ่อมจนกว่าจะผ่าน
    - โรงเรียนที่คงสภาพครบ 3 ครั้ง หยุดส่งได้ แต่ยังต้องใช้กิจกรรมการทดลองในการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สพป.นฐ.2 > คลิก 
 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 > คลิก 
 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2561 > คลิก 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 > คลิก 
 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 > คลิก 
 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก 
 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559-2560 > คลิก
 คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน > คลิก 
 คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการฯ > คลิก 
 คู่มือโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน > คลิก 
 ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามยุทธศาสตร์ฯ > คลิก         ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
(๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 
(๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
        มี ๗ ประเด็น ที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา คือ ข้อ ๓
๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย 
    (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
    (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
    (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
    (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต่าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
    (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ 
    (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ) สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        ฉบับย่อ ภาษาไทย > คลิก   ภาษาอังกฤษ > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.jpg?attredirects=0

ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94.jpg?attredirects=0

พลังร่วมและการบูรณาการ
งานด้านวิชาการ สพป.นฐ.2
PDF  |  e-Book

การจัดการขยะ
สพป.นครปฐม เขต 2
 การดำเนินการที่ผ่านมา > คลิก

https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%9B1%20copy.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/nt%20%E0%B8%9B%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/onet%20%E0%B8%9B%206%20%E0%B8%A1%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/osop

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/Coding%20thailand.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/computing.png
หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Computing) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/1ZpCn_9ofmWSMPOTY1chpYH28i_4oo6-R?usp=sharing

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งานประชาสัมพันธ์
สพป.นฐ.2 และเครือข่าย