หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers วันที่ 30 เมษายน 2562 ประกาศผลสอบ NT'61
 วันที่ 25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช > คลิก 
 วันที่ 22 เมษายน วันคุ้มครองโลก (Earth Day) 
 วันที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์ / วันผู้สูงอายุแห่งชาติ > คลิก 


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • สืบสานสงกรานต์'62 รดน้ำ ดำหัว ขอพร วัฒนธรรมองค์กรของเราเคารพนพนอบ อ่อนน้อมถ่อมตนผอ.กลุ่มนิเทศฯผู้บริหาร และผู้เกษียณอายุราชการ สพป.นครปฐม เขต 2กิจกรรมส ...
  ส่ง 16 เม.ย. 2562 21:25 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน 9 เมษายน 2562        การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สะท้อนผลการตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน ณ ห้องประชุมชลนที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประเด็นเนื้อหาสาระ วิทยากร : - การข ...
  ส่ง 15 เม.ย. 2562 02:12 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประชุมทบทวนการวัดและประเมินผล (ปพ.1 ปพ.3 ปพ.5) วันที่ 27 มีนาคม 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.นฐ.2 ได้จัดประชุมทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม ให ...
  ส่ง 27 มี.ค. 2562 19:45 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • ประชุมเตรียมความพร้อม ประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาวันที่ 19 มีนาคม 62         กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.นฐ.2 ประชุม เตรียมความพร้อมปฏิบัต ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2562 02:05 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การตรวจข้อสอบ NT'61 ปฏิบัติการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบและแนวทางการตรวจให้คะแนนในการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3สพป.นครปฐม เขต 2วันที่ 8 ม ...
  ส่ง 8 มี.ค. 2562 18:11 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การประเมินพัฒนาการปฐมวัย'61 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรพุทธศักราช 2560ปีการศึกษา 2561 ของ สพป.นครปฐม เขต 2วันที่ 5 - 8 มีนาคม 2562โรงเรียนพระตำหนักสวนก ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2562 19:17 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การสอบ NT'61 การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT)6 มีนาคม 2562        คณะศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2562 00:06 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 289 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • อนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 5 มหกรรมงานวิชาการอนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 5 โดยสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
  ส่ง 4 เม.ย. 2562 19:32 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • รณรงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กิจกรรมการรณรงค์ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งของสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 8 มีนาคม 2562โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)14 มีนาคม 256215 ม ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2562 02:41 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ผู้บริหารสถานศึกษา 2562สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 02:46 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • มาฆบูชา 2562 กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2562 ของสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่แหล่งภาพต้นทาง18 กุมภาพันธ์ 2562โรงเรียนวัดใหม่ส ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2562 21:17 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 213 รายการ ดูเพิ่มเติม »รู้งาน ทันข่าว...

 ศธ.ลงนามความร่วมมือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2 > คลิก 
 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ > คลิก  
 สกศ.ยกเครื่องมาตรฐานการศึกษาไทย ก้าวทันโลกยุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 (มติชนออนไลน์) > คลิก
 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี พ.ศ.2561 > คลิก
 “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของโรงเรียนประชารัฐ โดยทุกฝ่ายได้เข้าใจตรงกันและมีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา > คลิก
 ศธ.ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ > คลิก 
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. / พุธเช้าข่าวโรงเรียน / การประชุมทางไกล สพฐ. > คลิก 
 คุรุสภาเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2562 > คลิก
 คุรุสภาเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2562 > คลิก
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา (4 มี.ค.62) > คลิก
 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (28 ก.พ.62) > คลิก 
 การประชุมทางไกล "แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" (28 ก.พ.62) > คลิก 
 ว20/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา > คลิก 
 โรงเรียนคุณภาพระดับตำบล คลิก 
 เครือข่ายพัฒนาการนิเทศ > คลิก 
 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 ติดตามข่าวการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก 
 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 > คลิก
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 > คลิก 
 เรื่องฝากจาก โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นครปฐม เขต 2  
    - ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนและรุ่นที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
    - การคงสภาพ: ทุก 2 ปี ต้องคงสภาพ จนกว่าจะครบ 3 ครั้ง / โรงเรียนใดยังไม่ผ่าน: ต้องส่งประเมินซ่อมจนกว่าจะผ่าน / โรงเรียนที่คงสภาพครบ 3 ครั้ง หยุดส่งได้ แต่ยังต้องใช้กิจกรรมการทดลองในการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สพป.นฐ.2 > คลิก 
 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 > คลิก 
 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2561 > คลิก 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 > คลิก 
 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 > คลิก 
 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก 
 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559-2560 > คลิก
 คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน > คลิก 
 คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการฯ > คลิก 
 คู่มือโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน > คลิก 
 ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามยุทธศาสตร์ฯ > คลิก         ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
(๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 
(๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
        มี ๗ ประเด็น ที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา คือ ข้อ ๓
๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย 
    (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
    (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
    (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
    (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต่าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
    (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ 
    (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ) สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        ฉบับย่อ ภาษาไทย > คลิก   ภาษาอังกฤษ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.jpg?attredirects=0

ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94.jpg?attredirects=0

พลังร่วมและการบูรณาการ
งานด้านวิชาการ สพป.นฐ.2
PDF  |  e-Book

การจัดการขยะ
สพป.นครปฐม เขต 2
 การดำเนินการที่ผ่านมา > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%9B1%20copy.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/nt%20%E0%B8%9B%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/onet%20%E0%B8%9B%206%20%E0%B8%A1%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/osop

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/Coding%20thailand.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/computing.png
หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Computing) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

คลังข้อสอบ
https://www.trueplookpanya.com/examination

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/1ZpCn_9ofmWSMPOTY1chpYH28i_4oo6-R?usp=sharing

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/