หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว

เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers

เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 59 วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ  18 ส.ค. 59 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตน สู่ครูปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21" (เอกสารแนบ)18 ส.ค. 59 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และโรงเรียนแกนนำสะเต็มศึกษา ของศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคกลาง  ตอนล่าง (เอกสารแนบ)22 ก.ค. 59 เรื่อง เชิญชมนิทรรศการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 8 ส.ค. 2559 (เอกสารแนบ)22 ก.ค. 59 เรื่อง แจ้งศูนย์อาเซียนประจำอำเภอ (รร.พระตำหนักสวนกุหลาบฯ / รร.วัดบางหลวง / รร.วัดอนหวาย / รร.วัดกลางครูเวียง) จัดนิทรรศการ การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในวันอาเซียน 8 ส ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2559 06:08 โดย พรทิพย์ นิลวัตถา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

 • ขับเคลื่อนประชารัฐ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2ณ โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมวันที่ 24 สิงหาคม 2559
  ส่ง 27 ส.ค. 2559 02:12 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ICT เพื่อการนิเทศ วันที่ 23 สิงหาคม 2559การพัฒนาศักยภาพด้าน ICT เพื่อการนิเทศการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2559ณ ห้องประชุมชลธี สพป.นครปฐม เขต 2
  ส่ง 24 ส.ค. 2559 07:16 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ถอดบทเรียน 59 การประชุมสัมมนาและปฏิบัติการถอดบทเรียน การนิเทศการศึกษา เพื่อสรุปและทบทวนการนิเทศติดตาม (AAR : After Action Review) ประจำปี 2559  ณ โรงแรมสามประสบ รีสอร์ท อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2559 ชมอัลบั้มภาพ 1 >>> คลิก ชมอัลบั้มภาพ 2 >>> คลิก
  ส่ง 24 ส.ค. 2559 05:06 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • พัฒนาสื่อการเรียนรู้ การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาและผลิตสื่อการเรียนรู้สู่อาเซียน สื่อประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสพป.นครปฐม เขต 2ณ เดือนฉายรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2559    ห้องประชุม >>> คลิก    มุทิตาคารวะ >>> คลิก       มุทิตาคารวะ (จากเครือข่ายในเฟซบุก >>> คลิก)     ทัศนศึกษาปราสาทเมืองสิงห์ >>> คลิก     ปราสาทเมืองสิงห์ (จากเครือข่ายในเฟซบุก >>> คลิก
  ส่ง 15 ส.ค. 2559 09:52 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ         การประชุม"การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน" จัดโดย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ จุดที่ 3 : ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
  ส่ง 23 ส.ค. 2559 06:52 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 170 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 59 สัปดาห์วิทยาศาสตร์         เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนวัดน้อยจัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559 ตามแนวคิด" โลกแห่งการสื่อสาร "การนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาตร์ โดยมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับสาระวิทยาศาตร์ ร่วมทั้งการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวันวิทยาศาตร์ และการจัดกิจกรรม Science Show ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อให้นักเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญในความก้าวล้ำทาง     ว ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2559 04:39 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • บ้านพาดหมอน         ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนบ้านพาดหมอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2559 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการ 4                  ตามประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559                เอกสารแนบ >>> คลิก                                ย้อนหลัง ปี 2557
  ส่ง 15 ส.ค. 2559 11:35 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • กิจกรรมวันแม่ 59 กิจกรรมวันแม่ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2559คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2559"สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง"ข้อคิดเห็นของ ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์ เกี่ยวกับคำขวัญวันแม่ >>> คลิก
  ส่ง 30 ส.ค. 2559 19:50 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • อาเซี่ยน 59 ขอเชิญชมนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้"การศึกษาสู่ประชาคมอาเชียน"สพป.นครปฐม เขต 2ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559         ด้วยวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันอาเชียน สพป.นครปฐม เขต 2 ขอเชิญชมนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การศึกษาสู่ประชาคมอาเชียน" ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์อาเชียนประจำอำเภอ ประกอบด้วย     โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล    โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน    โรงเรียนวัดดอนหวาย อ.สามพราน     โรงเรียนวัดกลางคูเวียง อ.นครชัยศรีอาเซียนศึกษา 
  ส่ง 24 ส.ค. 2559 04:37 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • กิจกรรมหลากหลายในปี 59 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่หลากหลาย ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2559
  ส่ง 14 ก.ค. 2559 03:49 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 121 รายการ ดูเพิ่มเติม »

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียนวัดดอนหวาย

รับชมเพิ่มเติมคลิก ที่นี่
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographichttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/untitled3.jpg?attredirects=0

https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2srEQQJVi2ObFlMbmgzaklHNG8/view

https://drive.google.com/file/d/0BwXjfMTZ7XpdZjYtSzdMRWxWU1U/view?pref=2&pli=1

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMcFpyN3FmV0FmZ28/view?usp=sharing

http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-04-01-09-26-53.pdf

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=45561&Key=news20

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMYWJRQnBRNmx6MGM/view?usp=sharing

http://www.ohm.go.th/th/monarch/announcement

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
การใช้งาน DLTV & DLIT

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งาน ปชส.สพป.นฐ.2 และเครือข่าย

งานเกษียณ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2558 เกียรติคุณผู้เกษียณ 
Comments