หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsershttps://www.central68.sillapa.net/

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561
เข้าสู่เว็บไซต์ > คลิกเว็บไซต์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิก
ผลการแข่งขันทั้งหมด > คลิก 
สรุปเหรียญรางวัล > คลิก
เว็บไซต์งานระดับเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.jpg?attredirects=0

ดูภาพขยายคลิกที่ภาพ

 https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94.jpg?attredirects=0


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • ถวายพวงมาลา วันที่ 1 ตุลาคม 2561กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันที่ระลึกพระบาทสมเด ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2561 09:39 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประชุมถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต         วันที่ 25 กันยายน 2561  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ประชุมถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต ณ ห ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 02:24 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • PLC ภาษาไทย การประชุม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดการทบทวนตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครั้งที่ 2วันที่ 23 กันยายน 2561ณ ห้องประชุม ...
  ส่ง 30 ก.ย. 2561 21:03 โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • PISA Online 2018 วันที่ 22 กันยายน 2561การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ PISA แบบออนไลน์โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (PLC)การวิเคราะห์ข้อสอบ ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 02:42 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • พัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ'61 วันที่ 18-19 กันยายน 2561การประชุมสัมมนาและปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ประจำปี 2561ณ ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2561 09:12 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 266 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2561สถานที่แข่งขัน ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2561 23:24 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • เตรียมความพร้อมงานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ฯ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561สพป.นครปฐม เขต 2ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561 > คล ...
  ส่ง 16 ต.ค. 2561 21:37 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • รับโล่รางวัล วันที่ 25 กันยายน 2561        สพป.นครปฐม เขต 2 โดยนายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 รับมอบโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 1 ต.ค. 2561 21:23 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • MOE AWARDS ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 (ตาม ประกาศ ลงวันที่ 24 กันยายน 2561) > คลิก 
  ส่ง 25 ก.ย. 2561 20:59 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ศูนย์การเรียนรู้ฯ ขยายผล 21 กันยายน 2561         ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 (โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล)  จัดกิจกรรม ฐานการจัดการเรียนรู้ตามหล ...
  ส่ง 25 ก.ย. 2561 20:55 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 203 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 2561 วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ24 ก.ย.61 เรื่อง ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 > คลิก17 ก.ค.61 เรื่อง การประชุมผ่านระบบทางไกล (Tele Conference) เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน ขอให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ร่วมรับชมการประชุมดังกล่าว ในวันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 13 ก.ค.61 หนังสือแจ้งเวียน คู่มือการประเมินฯ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม ...
  ส่ง 25 ก.ย. 2561 21:39 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »รู้ไว้ ใช่ว่า... 

 รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. / พุธเช้าข่าวโรงเรียน / การประชุมทางไกล สพฐ. > คลิก  
 ร่าง แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) สพฐ. > คลิก  
 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 > คลิก  
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 > คลิก   
 ระบบสอบออนไลน์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) > คลิก   
 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ "NEW DLTV" (7 ก.ย.61) คลิก 
 NEW DLTV การประชุมเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (25 ส.ค.61) > คลิก 
 เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง 2561 > คลิก 
 แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง พ.ศ.2561 > คลิก 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง 2561 > คลิก 
 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559-2560 > คลิก
 ประกาศยกเลิกการกรอกข้อมูลในระบบ QAMS > คลิก
 แนวทางปฏิบัติของครูที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานพัฒนาครูที่ขอยกเลิกการจัดอบรมฯ > คลิก
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (6 ส.ค.2561) > คลิก 
 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก 
 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
หนังสือแจ้งเวียน คู่มือการประเมินฯ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มีการแก้ไขข้อผิดพลาด กรณีที่สอนหลายวิชาใน 1 สัปดาห์ หากดาวน์โหลดไปเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 กรุณาดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง > คลิก  
 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับรับฟังความคิดเห็น 15 มิ.ย.2561 โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) > คลิก  
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. > คลิก  
 คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน > คลิก 
 คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย > คลิก 
 คู่มือโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน > คลิก 
 ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามยุทธศาสตร์ฯ > คลิก   
 พลังร่วมและการบูรณาการงานด้านวิชาการ สพป.นฐ.2 > PDF  |  e-Book  
หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Computing) > คลิก
สรุปย่อการปรับปรุงหลักสูตร (ผอ.หนุ่ม ติวเตอร์) > คลิก 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 > คลิก 
 แนวทางการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 > คลิก 
 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://drive.google.com/file/d/0B0LiNoCemHCWN1hMRmJMZTRmY28/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/img_1355505264_976.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%9B1%20copy.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/nt%20%E0%B8%9B%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/onet%20%E0%B8%9B%206%20%E0%B8%A1%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/Coding%20thailand.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

คลังข้อสอบ

 ระบบสอบออนไลน์
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/osop

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises

https://drive.google.com/file/d/10NqmsGESQP6taQ-4baO7zmVBWB_Zai8z/view?usp=sharing

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ สพฐ. คลิก

แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

Clip​ : 3​ ตอนสั้น ๆ​ 
ตอนที่​ 1​   ตอนที่​ 2​   ตอนที่​ 3​

   ร่าง
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)
สพฐ. > คลิก

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งานประชาสัมพันธ์
สพป.นฐ.2 และเครือข่าย

Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
10 ส.ค. 2561 23:01
Comments