หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers


 16 มกราคม 2562 วันครูครั้งที่ 63 "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง" > คลิก 
 12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ > คลิก
 ยกระดับ ขยับผลสัมฤทธิ์'61 > คลิก
 ตระเวนหา พาใช้ สื่อออนไลน์ติวโอเน็ต สพป.นฐ.2 > คลิก
 เรื่องฝากจากงานวัดและประเมินผลฯ 
- O-NET ป.6 > 2 ก.พ. 62
- O-NET ม.3 > 2-3 ก.พ. 62 
- สอบ RT ป.1 > 11-15 ก.พ. 62 
- NT ป.3 > 6 มี.ค. 62
    ภารกิจสำคัญในขณะนี้ที่เกี่ยวกับการสอบ NT ชั้น ป.3 และ RT ชั้น ป.1 คือ
1. สนามสอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลห้องสอบ วันที่ 5 - 9 ธ.ค. 61 
2. สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 10 - 17 ธ.ค. 61
    ขั้นตอนการเข้าไปแก้ไขข้อมูลห้องสอบ 
1. เลือกแถบเครื่องมือ คอลัมน์ที่ 3 (ข้อมูล ร.ร.)
2. เลือกหัวข้อที่ 2 (ข้อมูลห้องที่ใช้สอบ)
3. เลือกลำดับที่ (ตัวสีแดง 1 2 3) ว่าต้องการแก้ไขข้อมูลห้องลำดับที่เท่าไร
4. แก้ไขชื่อห้องอาคาร/
5. กดปุ่มสีฟ้า (บันทึก)
    จำนวนนักเรียนที่ใช้ในการจัดห้องสอบ
1. นักเรียนชั้น ป.3 ห้องละ 30 คน ห้องสุดท้ายไม่เกิน 35 คน
2. นักเรียนชั้น ป.1 ห้องละ 25 คน (ต่างจากปีการศึกษา 2560 ห้องละ 30 ไม่เกิน 35 คน)
    แจ้งคำสั่งการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 > คลิก
1. หัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ
2. กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • รวมพลังยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 มกราคม 2562        การอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัตใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระด ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2562 19:53 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • เตรียม O-NET'61 4 มกราคม 2562การประชุมอบรมสัมมนาและปฏิบัติการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ป ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2562 00:04 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • ประชุมคณะวิทยากรเตรียมการ 3 มกราคม 2562        ประชุมคณะวิทยากร เพื่อเตรียมการ ทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัด วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ม ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2562 17:59 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน 7 ธันวาคม 2561         การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุท ...
  ส่ง 22 ธ.ค. 2561 00:09 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • พัฒนาศักยภาพ ICT แหล่งภาพต้นทาง > คลิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในประเด็น การใช้ QR Code         รหัสคิวอาร์ (อังกฤษ: QR Code ย่อจาก Quick Response Code) หรือ คิวอาร ...
  ส่ง 30 พ.ย. 2561 22:10 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • พัฒนาสื่อยกระดับ วันที่ 4-5 พ.ย. 61         กลุ่มนิเทศฯ สพป.นฐ.2 จัดประชุมสัมมนาปฏิบัติการจัดทำสื่อทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ ...
  ส่ง 27 พ.ย. 2561 05:36 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 275 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันครู'62 วันครู ๑๖ มกราคม ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒ "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง"โพสท์ของ Natharach Ata > คลิก โพสท์ของ นายเกชา เหลืองสุดใจช ...
  ส่ง โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ขอแสดงความยินดี ประกาศผลการคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
  ส่ง 10 ม.ค. 2562 17:06 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ศิลปหัตถกรรม@68 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนปีการศึกษา 2561ระดับชาติ / ภูมิภาค(กลาง+ตะวันออก)ณ จังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่ 25 - 27 ...
  ส่ง 28 ธ.ค. 2561 06:19 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • กิจกรรมวันพ่อ สพป.นฐ.2 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย สถิตย์ในใจคนไทย ตราบนิจนิรันดร์ (อ้างอิง : http://www.gad.moi.go.th/26-11-61%20 ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2561 07:54 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 207 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 2561 วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ24 ธ.ค.61  แจ้งคำสั่งการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 (หัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ / กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ) > คลิก24 ก.ย.61 เรื่อง ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 > คลิก17 ก.ค.61 เรื่อง การประชุมผ่านระบบทางไกล (Tele Conference) เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน ขอให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ร่วมรับชมการประชุมดังกล่าว ในวันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 13 ก.ค.61 ...
  ส่ง 7 ม.ค. 2562 23:33 โดย เกริน ช้อยเครือ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »รู้งาน ทันข่าว...

 รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. / พุธเช้าข่าวโรงเรียน / การประชุมทางไกล สพฐ. > คลิก 
 โรงเรียนคุณภาพระดับตำบล คลิก
 เครือข่ายพัฒนาการนิเทศ > คลิก 
 ว 20 / 2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา > คลิก    
 ติดตามข่าวการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก  
 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ  "สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0" (Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality Assessment 4.0" ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม AB โรงแรมมิราเคิ่ลแกรน์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  
        "สมศ.กับการประกันคุณภาพแนวใหม่" (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร) > คลิก
        "ประเมินคุณภาพอย่างไรตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาไทย" (จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์) > คลิก 
        "External Quality Assurance in Disruptive World" (Dr. Eddy Chong) คลิก
 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 > คลิก
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 > คลิก 
 การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ที่ ศธ 04279/ว442 ลว. 6 พ.ย.61) > คลิก
 ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน (18 ต.ค.61) > คลิก 
 กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2561 
    - Test-Blueprint Reading test ป.1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
    - Test-Blueprint Reading test ป.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
สพฐ.นิวส์ ครั้งที่ 8 : สพฐ. ชวนบุคลากรในสังกัดก้าวสู่การเรียนรู้ Coding > คลิก
ครม.อนุมัติ ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... > คลิก
ครม.อนุมัติ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. > คลิก
ร่าง แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) สพฐ. > คลิก
 ร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. … > คลิก
 แนวทางการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 > คลิก 
 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2561 > คลิก
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 > คลิก 
 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 > คลิก
 ระบบสอบออนไลน์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) > คลิก
 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ "NEW DLTV" (7 ก.ย.61) คลิก 
 NEW DLTV การประชุมเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (25 ส.ค.61) > คลิก 
 เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง 2561 > คลิก 
 แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง พ.ศ.2561 > คลิก 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง 2561 > คลิก  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (6 ส.ค.2561) > คลิก 
 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก 
 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับรับฟังความคิดเห็น 15 มิ.ย.2561 โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) > คลิก 
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. > คลิก 
 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559-2560 > คลิก
 ประกาศยกเลิกการกรอกข้อมูลในระบบ QAMS > คลิก
 คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน > คลิก 
 คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการฯ > คลิก 
 คู่มือโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน > คลิก 
 ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามยุทธศาสตร์ฯ > คลิก   
 พลังร่วมและการบูรณาการงานด้านวิชาการ สพป.นฐ.2 > PDF  |  e-Book  
หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Computing) > คลิก        ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
(๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 
(๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
        มี ๗ ประเด็น ที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา คือ ข้อ ๓
๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย 
    (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
    (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
    (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
    (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต่าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
    (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ 
    (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ) สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        ฉบับย่อ ภาษาไทย > คลิก   ภาษาอังกฤษ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.jpg?attredirects=0

ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94.jpg?attredirects=0

https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/img_1355505264_976.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%9B1%20copy.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/nt%20%E0%B8%9B%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/onet%20%E0%B8%9B%206%20%E0%B8%A1%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographichttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/Coding%20thailand.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/computing.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

คลังข้อสอบ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/osop

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises

https://drive.google.com/file/d/10NqmsGESQP6taQ-4baO7zmVBWB_Zai8z/view?usp=sharing

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ สพฐ. คลิก

แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

Clip​ : 3​ ตอนสั้น ๆ​ 
ตอนที่​ 1​   ตอนที่​ 2​   ตอนที่​ 3​

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งานประชาสัมพันธ์
สพป.นฐ.2 และเครือข่าย