หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsersหนังสือแจ้งเวียน คู่มือการประเมินฯ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มีการแก้ไขข้อผิดพลาด กรณีที่สอนหลายวิชาใน 1 สัปดาห์ หากดาวน์โหลดไปเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 กรุณาดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง > คลิก    รวมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." และ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" / การประชุมทางไกลของ สพฐ. > คลิก 
 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับรับฟังความคิดเห็น 15 มิ.ย.2561 โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) > คลิก  
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. > คลิก   
 ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามยุทธศาสตร์ฯ > คลิก   
 พลังร่วมและการบูรณาการงานด้านวิชาการ สพป.นฐ.2 > PDF  |  e-Book  
 ครบรอบ 125 ปี อัฏฐมีบูชา วัดใหม่สุคนธาราม > คลิก 
หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Computing) > คลิก 
สรุปย่อการปรับปรุงหลักสูตร (ผอ.หนุ่ม ติวเตอร์) > คลิก 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 > คลิก เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 2561 วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ13 ก.ค.61 หนังสือแจ้งเวียน คู่มือการประเมินฯ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มีการแก้ไขข้อผิดพลาด กรณีที่สอนหลายวิชาใน 1 สัปดาห์ หากดาวน์โหลดไปเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 กรุณาดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง > คลิก6 ก.ค.61 เชิญชวนนักเรียนอายุระหว่าง 5 – 15 ปี ส่งผลงานภาพวาด เข้าประกวดงาน International Children’s Pictures Biennale ภายใต้หัวข้อ ”Joy of Tashkent” ในหัวข้อ ดังนี้ 1) "The World of childhood", "My Motherland" 2) "The World in which I Live" 3) "My drean" และ 4) "Uzbekistan that ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2561 23:55 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • ระบบประกันคุณภาพภายใน วันที่ 14 กรกฎาคม 2561สพป.นครปฐมเขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานวางระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบในลักษณะ Onlineณ ...
  ส่ง 14 ก.ค. 2561 00:59 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • PLC ถอดบทเรียน NT/O-NET วันที่ 8 กรกฎาคม 2561กลุ่มนิเทศ สพป.นฐ.2 ได้ประชุมสัมมนาปฏิบัติการสรุปผลการจัดการทดสอบระดับชาติ ชั้น ป.1 และ ป.3ณ ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2561 22:29 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ขับเคลื่อนคุณธรรม 7 กรกฎาคม 2561การประชุมอบรมสัมมนาและปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพป.นครปฐม เขต 2ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล จ.นครปฐมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมของสถานศ ...
  ส่ง 7 ก.ค. 2561 07:31 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • อบรมการใช้เอกสารประจำชั้นปฐมวัย 4 กรกฎาคม 2561ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมการใช้เอกสารประจำชั้นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2560 สมาคมวิชาชีมครูปฐมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2561 02:54 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 (สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต้นทางได้ โดยการคลิกที่ภาพ) คลิกที่เครื่องหมาย YouTube เพื่อด ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2561 05:50 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 250 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เก่าไปใหม่มา'61 ด้วยคารวธรรม รำลึกถึงกันอยู่เสมอ รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทรัพยากรบุคคล สพป.นครปฐม เขต 229 มิถุนายน 2561
  ส่ง 29 มิ.ย. 2561 01:25 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ'61 วันที่ 1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติสพป.นครปฐม เขต 2ปี พ.ศ. 2561โรงเรียนวัดหอมเกร ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2561 02:53 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ขอแสดงความยินดีโรงเรียนวัดจินดาราม อ.สามพราน จ.นครปฐมตามการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศ ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2561 01:18 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน กิจกรรมวันสุทรภู่ สพป.นครปฐม เขต 2(คลิกที่ภาพเข้าสู่อัลบั้มภาพเฟสบุ๊กของแแหล่งภาพต้นทางได้)โรงเรียนวัดหอมเกร็ด สามพราน
  ส่ง 27 มิ.ย. 2561 22:17 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 สพป.นครปฐม เขต 2        ในปี 2561 สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในว ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2561 00:39 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 183 รายการ ดูเพิ่มเติม »https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B0LiNoCemHCWN1hMRmJMZTRmY28/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/img_1355505264_976.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%9B1%20copy.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/nt%20%E0%B8%9B%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/onet%20%E0%B8%9B%206%20%E0%B8%A1%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises

https://drive.google.com/file/d/1Cez5B4032QxNJ22pp44SfVObdIU7J7jm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10NqmsGESQP6taQ-4baO7zmVBWB_Zai8z/view?usp=sharing

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ สพฐ. คลิก

Clip​ : 3​ ตอนสั้น ๆ​ 
ตอนที่​ 1​   ตอนที่​ 2​   ตอนที่​ 3​

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งานประชาสัมพันธ์
สพป.นฐ.2 และเครือข่าย