หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers

0

เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 60  วัน เดือน ปี รายการแจ้ง - ประกาศ23 มิ.ย. 2560 แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (โครงการใช้ ICT เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ  โครงการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย) 14 มี.ค. 2560 เรื่อง  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙   เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ อ้างถึง  หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๙/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม             ๒๕๖๐  เอกสารแนบ >>> หนังสือนำ + ตารางการเทียบเคียง/เชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>> คลิก                  >>> โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย >>> คลิก                  >>> โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>> คลิก 7  มี.ค. 2560 ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2560 09:44 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

 • การบริหารจัดการหลักสูตร 60 วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 สพป.นฐ 2 ได้จัดการประชุมอบรมสัมนาการบริหารจัดการหลักสูตร และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.นฐ 2 ณ โรงแรมเวล จ. นครปฐม
  ส่ง 13 ก.ค. 2560 03:00 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • PLC สู่สถานศึกษา วันที่ 23 มิถุนายน 2560  สพป.นครปฐม เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ การขับเคลื่อนทางวิชาการตามกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC สู่สถานศึกษา  ณ ห้องประชุมธรรมบูชา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 121 โรงเรียน
  ส่ง 23 มิ.ย. 2560 08:19 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • แข่งขันภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดการประกวดผลงานนักเรียนโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการจัดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ซึ่งนักเรียนได้ผ่านการระดับกลุ่มโรงเรียน และเป็นตัวแทนกลุ่มละ 1 คน การแข่งขันประกอบด้วยการแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ในทุกช่วงชั้น ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2560 02:23 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • ประชุมปรับแก้สื่อภาษาอังกฤษ         วันที่ 10 มิถุนายน 2560         ศูนย์ PEER โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล  สพป.นครปฐม เขต 2  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแก้สื่อเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
  ส่ง 12 มิ.ย. 2560 22:11 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเขาทอง วันที่ 2 มิถุนายน 2560         คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 โดยการนำของนายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และท่านธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นำคณะศึกษานิเทศก์ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเขาทอง ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2         นางอำไพพรรณ บุญรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทอง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม แก่คณะผู้ดูงาน โรงเรียนนี้เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนนักเรียน 165 คน ครู 13 คน เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ สร้างคนดีให้กับสังคม โรงเรียนต้นแบบนักเร ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2560 18:30 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประชุมปฏิบัติการบริหารจัดการ รร คุณธรรม วันที่ 30 พฤษภาคม 2560  สพป.นครปฐม เขต 2  ได้จัดประชุมปฏิบัติการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  121 โรงเรียน  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล  เพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียน
  ส่ง 30 พ.ค. 2560 23:02 โดย สายใจ ฉิมมณี
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 212 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 60 วันอาสาฬหบูชา (8 กรกฎาคม 2560)        ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือ "วันอาสาฬหบูชา" ซึ่งในป ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2560 20:04 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ สพป.นครปฐม เขต 2  ปี 2560        การสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในไทย เริ่มขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หร ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2560 21:05 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • วันสุนทรภู่ 60 วันสุนทรภู่ หมายถึง วันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร(สุนทรภู่) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวัง ซึ่งมีผลงานด้านบทกลอนที่มีคุณค่าแก่แผ่นด ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2560 04:45 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด         การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560  เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ร ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2560 20:24 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • Eco Town 8 มิถุนายน 2560         กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน (โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน) ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2560 01:53 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา         "การบูชาครู" หรือ "การไหว้ครู" เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ คร ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2560 03:31 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 148 รายการ ดูเพิ่มเติม »
0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/khea

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/xasalh

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/111.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

การสร้างข้อสอบอัตนัย


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal จุดเน้นเชิงนโยบาย 
รมต.ศธ. (
2 มี.ค. 2560)
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-04-01-09-26-53.pdf

ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1540-file.pdf

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งาน ปชส.สพป.นฐ.2 และเครือข่าย

Comments