หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers

http://central66.sillapa.net/sp-npt2/

เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 59 วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ  20 ต.ค. 59 เรื่อง การประชุมพัฒนาทางไกล : พัฒนากิจกรรม"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"  ให้โรงเรียนที่ร่วมโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ระยะที่ 1 , ระยะที่ 2 และโรงเรียนคู่ขนาน ร่วมประชุมในวันที่ 25-26 ต.ค. 59 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล  (เอกสารแนบ)11 ต.ค. 59 เรื่อง แจ้งสนามสอบและรายชื่อโรงเรียนสอบ O-NET ชั้น ม.3  (เอกสารแนบ)11 ต.ค. 59 เรื่อง แจ้งสนามสอบและรายชื่อโรงเรียนสอบ O-NET ชั้น ป.6  (เอกสารแนบ)11 ต.ค. 59 เรื่อง แจ้งการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 (เอกสารแนบ)11 ต.ค. 59 เรื่อง แจ้งปฏิทินปฏ ...
  ส่ง 20 ต.ค. 2559 19:19 โดย พรทิพย์ นิลวัตถา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

 • ประชุมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน วันที่ 8 ตุลาคม 2559 สพป.นครปฐม เขต 2  ได้จัดประชุมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อพัฒนาครูในการสร้างความรู้ ความเข้าใจทางเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษาขั้นพื่้นฐาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส  ณ โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
  ส่ง 10 ต.ค. 2559 01:34 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • ขับเคลื่อนประชารัฐ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2ณ โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมวันที่ 24 สิงหาคม 2559
  ส่ง 27 ส.ค. 2559 02:12 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ICT เพื่อการนิเทศ วันที่ 23 สิงหาคม 2559การพัฒนาศักยภาพด้าน ICT เพื่อการนิเทศการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2559ณ ห้องประชุมชลธี สพป.นครปฐม เขต 2
  ส่ง 24 ส.ค. 2559 07:16 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ถอดบทเรียน 59 การประชุมสัมมนาและปฏิบัติการถอดบทเรียน การนิเทศการศึกษา เพื่อสรุปและทบทวนการนิเทศติดตาม (AAR : After Action Review) ประจำปี 2559  ณ โรงแรมสามประสบ รีสอร์ท อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2559 ชมอัลบั้มภาพ 1 >>> คลิก ชมอัลบั้มภาพ 2 >>> คลิก
  ส่ง 24 ส.ค. 2559 05:06 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • พัฒนาสื่อการเรียนรู้ การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาและผลิตสื่อการเรียนรู้สู่อาเซียน สื่อประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสพป.นครปฐม เขต 2ณ เดือนฉายรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2559    ห้องประชุม >>> คลิก    มุทิตาคารวะ >>> คลิก       มุทิตาคารวะ (จากเครือข่ายในเฟซบุก >>> คลิก)     ทัศนศึกษาปราสาทเมืองสิงห์ >>> คลิก     ปราสาทเมืองสิงห์ (จากเครือข่ายในเฟซบุก >>> คลิก
  ส่ง 15 ส.ค. 2559 09:52 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 171 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พระเสด็จดับขันธ์.แผ่นดินแผ่นฟ้ามืด ดับตะวันปางพระเสด็จดับขันธ์ นิราศแล้วสามโลกวิโยค กัน- แสงโศกโอ้ พระทูนกระหม่อมแก้ว. ยะเยียบน้ำตาหนาวหนาวเหน็บตระหนกพระธรณีปฐพีสะทกหาวโอ้ว่าประชาอุระระร้าวพระเสด็จ ณ แดนใดน้ำตาดอกไม้ร่วงพิลาปร่ำระงมไพรปานใจ จะขาดใจ...จะขาดแล้ว อยู่รอนรอน...โอ้ว่า พระทูนกระหม่อมแก้วนิราศแล้วจากแท่นบรรจถรณ์ร่มฟ้าประชาชาติ..ราษฎรมหิธรธำรง พระทศธรรมพลังแห่งแผ่นดิน..เสด็จแล้วพญาโศกโศกแว่ววิเวกย่ำฟ้าจะมืด ดินจะหม่น ก่นระกำยะเยียบย้ำ ร่ำร้าว...หนาวน้ำตาเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
  ส่ง 20 ต.ค. 2559 10:32 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ครูต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 59 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง      ผลการคัดเลือกข้าราชการครูต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 6 ราย (เอกสารแนบ)รางวัลชนะเลิศ  นางสาวณิชกานต์ จงใจ ครูโรงเรียนวัดสุขวัฒนารามรองชนะเลิศอันดับ 1    1. นางแวว รัดรอดกิจ   ครูโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม    2. นางรัตนา จันทมัด    ครูโรงเรียนวัดใหม่สุคนธารามรองชนะเลิศอันดับ 2    1. นางเพ็ญศรี สมบูรณ์วงศ์    ครูโรงเรียนวัดไทร    2. นายวันเฉลิม พวงสำลี       ครูโรงเรียนวัดศีรษะทองรองชนะเลิศอันดับ 3    1. นางเครือวัลย์ คุณานุศาสน์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว
  ส่ง 3 ต.ค. 2559 18:05 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 59 สัปดาห์วิทยาศาสตร์         เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนวัดน้อยจัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559 ตามแนวคิด" โลกแห่งการสื่อสาร "การนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาตร์ โดยมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับสาระวิทยาศาตร์ ร่วมทั้งการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวันวิทยาศาตร์ และการจัดกิจกรรม Science Show ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อให้นักเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญในความก้าวล้ำทาง     ว ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2559 04:39 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • บ้านพาดหมอน         ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนบ้านพาดหมอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2559 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการ 4                  ตามประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559                เอกสารแนบ >>> คลิก                                ย้อนหลัง ปี 2557
  ส่ง 15 ส.ค. 2559 11:35 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 123 รายการ ดูเพิ่มเติม »ข้อมูลรายงานผลประเมินการอ่านออกเขียนได้(ป.1-3) และอ่านคล่องเขียนคล่อง(ป.4-6) ตามนโยบายฯ ปีการศึกษา 2559
ประเมินครั้งที่ 1 ภายใน 30 มิ.ย. 59  |  ประเมินครั้งที่ 2 ภายใน 31 ส.ค. 59
ประเมินครั้งที่ 3 ภายใน 30 พ.ย. 59  |  ประเมินครั้งที่ 4 ภายใน 31 ม.ค. 60https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-thekh-no

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ig-khya-allhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/untitled3.jpg?attredirects=0

http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-04-01-09-26-53.pdf

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=46495&Key=news20

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=45561&Key=news20

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMYWJRQnBRNmx6MGM/view?usp=sharing

http://www.ohm.go.th/th/monarch/announcement

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
การใช้งาน DLTV & DLIT

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งาน ปชส.สพป.นฐ.2 และเครือข่าย


Comments