หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers

26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ > คลิก

วันไหว้ครู > คลิก รวมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." และ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" / การประชุมทางไกลของ สพฐ. > คลิก 
 ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก   
 พลังร่วมและการบูรณาการงานด้านวิชาการ สพป.นฐ.2 > คลิก  
 ครบรอบ 125 ปี อัฏฐมีบูชา วัดใหม่สุคนธาราม > คลิก 
หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Computing) > คลิก 
สรุปย่อการปรับปรุงหลักสูตร (ผอ.หนุ่ม ติวเตอร์) > คลิก 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 > คลิก 

เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 2561 วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ4 พ.ค.61 แจ้งขยายเวลาการรับสมัครสอบ และชำระเงินการทดสอบ การวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 > คลิก9 เม.ย.61 แจ้ง ประชาสัมพันธ์ การทดสอบวัดสมรรถนะครู ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 > คลิก2 เม.ย.61 ประกาศเรื่อง ความก้าวหน้าการใช้งานระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(QAMS) ในลักษณะ online ของหน่วยงานนำร่อง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา > คลิก16 ก.พ.61 สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. > คลิก15 ก ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2561 03:11 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • ประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 (สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต้นทางได้ โดยการคลิกที่ภาพ) คลิกที่เครื่องหมาย YouTube เพื่อด ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2561 05:50 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • นิเทศโรงเรียนคุณธรรม การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมโดยคณะนิเทศ ติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2(สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต้นทางได้ โดยการคลิกที่ภาพ)
  ส่ง 20 มิ.ย. 2561 03:52 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • อบรมออนไลน์ บูรณาการ ปฐมวัย วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2561การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ ระดับปฐมวัยณ ...
  ส่ง 5 มิ.ย. 2561 04:02 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561โครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายในเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ประจำปี 2561ณ โรงแรมเวล นครปฐม         กรอบการประเมินผล และการรายงาน ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2561 00:39 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประเด็นติดตาม สรุป ประเด็น/ตัวชี้วัด/นโยบาย ของ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง     1.ร้อยละของสถานศ ...
  ส่ง 14 พ.ค. 2561 05:34 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 246 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันไหว้ครู'61 กิจกรรมวันไหว้ครู สพป.นครปฐม เขต 2        "การไหว้ครู" คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2561 07:37 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • วิสาขบูชา'61 วันวิสาขบูชา         ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือราวเดือนพฤษภาคม แต่หากตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2561 02:56 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • มหกรรมวิชาการปฐมวัย วันที่ 2 เมษายน 2561มหกรรมงานวิชาการ อนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 4ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลกิจกรรมในงาน :         พิธีเปิด นายประชา ...
  ส่ง 2 เม.ย. 2561 23:40 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดลานคาขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) / โรงเรียนพระต้าหนักสวนกุหลาบ มหามงคลโรงเรียนวัดประชานาถ / โรงเรียนว ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2561 20:20 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประชุมทางไกล ปฐมวัย การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560"สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"เมื่อ 9 มีนาคม 2561 การประช ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2561 11:39 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 178 รายการ ดูเพิ่มเติม »https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B0LiNoCemHCWN1hMRmJMZTRmY28/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/img_1355505264_976.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%9B1%20copy.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/nt%20%E0%B8%9B%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/onet%20%E0%B8%9B%206%20%E0%B8%A1%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises

https://drive.google.com/file/d/1Cez5B4032QxNJ22pp44SfVObdIU7J7jm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10NqmsGESQP6taQ-4baO7zmVBWB_Zai8z/view?usp=sharing

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ สพฐ. คลิก

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งานประชาสัมพันธ์
สพป.นฐ.2 และเครือข่าย