หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2559
"สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง"

ข้อคิดเห็นของ ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์ เกี่ยวกับคำขวัญวันแม่ >>> คลิก

เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers

เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 59 วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ  18 ส.ค. 59 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตน สู่ครูปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21" (เอกสารแนบ)18 ส.ค. 59 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และโรงเรียนแกนนำสะเต็มศึกษา ของศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคกลาง  ตอนล่าง (เอกสารแนบ)22 ก.ค. 59 เรื่อง เชิญชมนิทรรศการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 8 ส.ค. 2559 (เอกสารแนบ)22 ก.ค. 59 เรื่อง แจ้งศูนย์อาเซียนประจำอำเภอ (รร.พระตำหนักสวนกุหลาบฯ / รร.วัดบางหลวง / รร.วัดอนหวาย / รร.วัดกลางครูเวียง) จัดนิทรรศการ การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในวันอาเซียน 8 ส ...
  ส่ง โดย พรทิพย์ นิลวัตถา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

 • ถอดบทเรียน 59 การประชุมสัมมนาและปฏิบัติการถอดบทเรียนการนิเทศการศึกษา เพื่อสรุปและทบทวนการนิเทศติดตาม (AAR : After Action Review)ประจำปี 2559 ณ โรงแรมสามประสบ รีสอร์ทอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2559ชมอัลบั้มภาพ 1 >>> คลิกชมอัลบั้มภาพ 2 >>> คลิก
  ส่ง โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • พัฒนาสื่อการเรียนรู้ การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาและผลิตสื่อการเรียนรู้สู่อาเซียน สื่อประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสพป.นครปฐม เขต 2ณ เดือนฉายรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2559    ห้องประชุม >>> คลิก    มุทิตาคารวะ >>> คลิก       มุทิตาคารวะ (จากเครือข่ายในเฟซบุก >>> คลิก)     ทัศนศึกษาปราสาทเมืองสิงห์ >>> คลิก     ปราสาทเมืองสิงห์ (จากเครือข่ายในเฟซบุก >>> คลิก
  ส่ง 15 ส.ค. 2559 09:52 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ         การประชุม"การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน" จัดโดย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ จุดที่ 3 : ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
  ส่ง โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • Best Practices โรงเรียนดีประจำตำบล วันที่ 3-4 สิงหาคม 2559     การนำเสนอผลงาน Best Practices โรงเรียนดีประจำตำบล (1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์) ระดับภาคกลาง ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี    ในส่วนของ สพป.นครปฐม เขต 2 มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน เป็นตัวแทนของ สพป.นครปฐม นำเสนอผลงาน "อังกะลุงเสียงใส" สพป.นครปฐม เขต 2 มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 15 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล (1โรงเรียน 1อาชีพ 1ผลิตภัณฑ์) สู่โรงเรียนประชารัฐ (วัดดอนหวาย, วัดกลางบางแก้ว, บ้านดอนทอง, วัดลานคา,  ไทยรัฐวิทยา 4, วัดจินดาราม, บ้านฉาง, บ้านลานแหลม ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 00:38 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ระยะที่ 2 การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 6และทดแทนโรงเรียนที่มีครูปฐมวัยเกษียณ/ย้าย รวมทั้ง รุ่นที่ยังไม่ผ่านการประเมินระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2559ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประชานาถ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมชมรายละเอียดและอัลบั้มภาพเพิ่มเติม >>> คลิก
  ส่ง 2 ส.ค. 2559 23:24 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 168 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 59 สัปดาห์วิทยาศาสตร์         เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนวัดน้อยจัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559 ตามแนวคิด" โลกแห่งการสื่อสาร "การนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาตร์ โดยมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับสาระวิทยาศาตร์ ร่วมทั้งการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวันวิทยาศาตร์ และการจัดกิจกรรม Science Show ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อให้นักเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญในความก้าวล้ำทาง     ว ...
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 04:03 โดย พรทิพย์ นิลวัตถา
 • บ้านพาดหมอน         ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนบ้านพาดหมอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2559 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการ 4                  ตามประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559                เอกสารแนบ >>> คลิก                                ย้อนหลัง ปี 2557
  ส่ง 15 ส.ค. 2559 11:35 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • กิจกรรมวันแม่59 กิจกรรมวันแม่ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2559
  ส่ง 15 ส.ค. 2559 11:36 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • อาเซี่ยน 59 ขอเชิญชมนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้"การศึกษาสู่ประชาคมอาเชียน"สพป.นครปฐม เขต 2ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559         ด้วยวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันอาเชียน สพป.นครปฐม เขต 2 ขอเชิญชมนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การศึกษาสู่ประชาคมอาเชียน" ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์อาเชียนประจำอำเภอ ประกอบด้วย     โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล    โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน    โรงเรียนวัดดอนหวาย อ.สามพราน     โรงเรียนวัดกลางคูเวียง อ.นครชัยศรีอาเซียนศึกษา 
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 03:14 โดย พรทิพย์ นิลวัตถา
 • กิจกรรมหลากหลายในปี 59 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่หลากหลาย ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2559
  ส่ง 14 ก.ค. 2559 03:49 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 121 รายการ ดูเพิ่มเติม »

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียนวัดดอนหวาย

รับชมเพิ่มเติมคลิก ที่นี่

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-withya
18 สิงหาคม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/aec

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographichttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/untitled3.jpg?attredirects=0

https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2srEQQJVi2ObFlMbmgzaklHNG8/view

https://drive.google.com/file/d/0BwXjfMTZ7XpdZjYtSzdMRWxWU1U/view?pref=2&pli=1

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ars

http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-04-01-09-26-53.pdf

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=45561&Key=news20

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMYWJRQnBRNmx6MGM/view?usp=sharing

http://www.ohm.go.th/th/monarch/announcement

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
การใช้งาน DLTV & DLIT
Comments