นักเรียน 2561

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 
9 - 10 มกราคม 2562 

        การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง รอบคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จ.นนทบุรี และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี จ.ปทุมธานี

https://www.facebook.com/np.relaxzy.1/media_set?set=a.2171330256451580&type=3


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี จ.ปทุมธานี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/2562/IMG_20190110_093645.jpg

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
https://www.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.476272532900882&type=3

Comments