กตเวทิตากษิณาลัย        ขอเชิดชู ผู้เกษียณ

...บรรลุวัน เจนจบ ครบกำหนด  
วาระหมด กฏเกณฑ์ ภารกิจ
หกสิบปี  จึงขอเว้น  เบนเข็มทิศ   
บอกชีวิต อำลางาน  ที่ผ่านมา

...ท่านเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า ช้านานแล้ว  
ขอพี่แก้ว จงพักผ่อน บ้างเถิดหนา
คอยอุ้มชู ลูกหลาน เป็นขวัญตา     
คอยที่บ้าน เป็นเวลา น่าเห็นใจ

...ขอให้ท่าน มีสุข ในทุกที่    
ทุกนาที ปรีดิ์เปรม  เกษมใส
วันเกษียณ พวกเรานี้ สุดอาลัย  
บุญคุณอัน ยิ่งใหญ่ ใคร่จำนรรจ์

...พี่สอนน้อง ตรองงาน ประสานคิด  
คอยรวมจิต ช่วยกัน อย่างหรรษา
แม้ผิดถูก คอยยับยั้ง ชั่งตรึกตรา  
แก้ปัญหา ให้ผ่อนหาย มลายพลัน

...จงรักษา สุขภาพ โปรดทราบไว้  
ทุกดวงใจ ขอพร ให้สุขสันต์
ถ้าน้องนี้ อับจน หนทางตัน  
โปรดช่วยกัน แนะถูกผิด มิตรไมตรี....

        จากใจด้วยความเคารพ และนับถือ 
        สายชล  อินสว่าง ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
    
        ขอมอบกลอนนี้ให้ทุกท่านที่เกษียณอายุราชการทุกท่าน ทั้งปีนี้ และปีก่อน ๆ ค่ะ ทุกท่านเป็นปูชนียบุคคลที่น่าเคารพนับถือสำหรับข้าพเจ้าเสมอผูกพันสายใย สู่เส้นชัยวันเกษียณ สพป.นครปฐม เขต 2
18 กันยายน 2563
ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ประกาศ ศธ. เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ลว. 31 มีนาคม 2563

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/budda/kesiyn/119632291_2732316960347244_4640591297468455137_o.jpg


งานกตเวทิตากษิณาลัย
สพป.นครปฐม เขต 2

ปี พ.ศ.2564
 นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/budda/kesiyn/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2.jpg
คลิปงานกษิณาลัยมุทิตา
ท่านรองประชา วุฒิวัฒนานุกูล
โดยกลุ่มนิเทศฯ > คลิก

นายจิระชัย ทีคำ > คลิก

ปี พ.ศ.2563
ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/budda/kesiyn/229708.jpg

รายชื่อผู้เกษียณ 
- ประกาศ ศธ.เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ลว. 31 มีนาคม 2563 > คลิก

สื่อกตเวทิตากษิณาลัย
อัลบั้มภาพ
- กุลนฑี (29 ก.ย.63) > คลิก
- ธีระพงษ์ (19 ก.ย.63) > คลิก
- Cr.งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
    อัลบั้ม 1 > คลิก
    อัลบั้ม 2 > คลิก 

ปี พ.ศ.2562
รายชื่อผู้เกษียณ > คลิก
ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
- สื่อมุทิตา ร่วมยินดี พี่ได้พัก > คลิก
- รวมโพสท์ อำลาราชการ > คลิก
โรงเรียนวัดบัวหวั่น > คลิก
- ครูแกนนำ Boot Camp > คลิก
- สมาคมวิชาชีพครูสังคมศึกษาฯ  สพป.นครปฐม เขต 2 (โพสท์ของ 
Suwannee Sriboonrod) > คลิก 
"ยกย่องเชิดชูเกียรติ 62"
(เกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร+ครู)
วันที่ 19 ก.ย.62 เวลา 12.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล โดย สพป.นฐ. 2

ปี พ.ศ. 2561
ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น
- สื่อนำเสนอเกียรติคุณ > คลิก
- สื่อมุทิตา คารวะ กษิณาลัย ด้วยดวงใจรัก จาก ศน. > คลิก
โรงเรียนและกลุ่มต่าง ๆ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/budda/kesiyn/41706158_1252216468252207_8262450576994861056_o.jpg?attredirects=0

วันที่ 13  กันยายน 2561
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องประจำปี 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม 
- รายชื่อ จำนวน 113 ราย > คลิก
อัลบั้มภาพของ KruNu Watraikhing ภาพการรับมอบประกาศเกียรติคุณรายบุคคล > คลิก
- อัลบั้มภาพของโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม นครชัยศรี > คลิก
- อัลบั้มของโรงเรียนวัดจินดาราม > คลิก
- โพสท์ของ :
อรวรรณ ริ้วไสว > คลิก
Naphaphan Khongkhanoy > คลิก
มาริสา ชูราศรี > คลิก
Benjaporn Runghirunwanit > คลิก
Poonyada Sangrattanasit > คลิก

ปี พ.ศ. 2560
มุทิตากษิณาลัย ศึกษานิเทศก์ 
มุทิตาคารวะ สพป.นครปฐม เขต 2

ปี พ.ศ. 2559
ศน.มณกาญจน์ ทองใย
       สื่อนำเสนอเกียรติคุณ > คลิก
       การแสดงของรุ่นน้อง > คลิก

ปี พ.ศ. 2558
ศน.วิไลวรรณ โอรส > คลิก
เกียรติคุณผู้เกษียณ > คลิก
อัลบั้มรับเกียรติบัตร > คลิก
ภาพเหตุการณ์ทั่วไป คลิก

ปี พ.ศ. 2557
ปรีชา สายค้ำ / อนนท์ ศรีพิพัฒน์
อัลบั้มภาพของ
ศรีนนท์ ปฐมเจดีย์ > คลิก

ปี พ.ศ. 2556
นายชนาวุฒิ กลัดแพ
รอง ผ.อ. สพป.นครปฐม เขต 2
สื่อนำเสนอเกียรติคุณ คลิก

ปี พ.ศ. 2553
โฮมพุเตยรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
            รองฯ บุญส่ง เนาวรัตน์
            ศน.สันติ ทองประเสริฐ
            ศน.ไพฑูรย์ ภิรมย์ศรี


Comments