บุญสุพร เพ็งทา


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.บุญสุพร

  • กิจกรรมสัมพันธ์...ของพี่ น้องศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2560  ณ  วัดพระนอน  จังหวัดเพชรบุรี    คณะศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต 2  ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่ น้อง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ล่วงลับไปแล้ว
    ส่ง 30 ส.ค. 2560 00:12 โดย บุญสุพร เพ็งทา
  • การเขียนและสรุปความ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559        ประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การเขียน และสรุปความ ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (การเขียน การอ่านเพื่อการสื่อสาร นครปฐมเมืองสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี) ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐมวัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกปฏิบัติการครูเกี่ยวกับการเขียนเรื่องจากภาพ สรุปความและย่อเรื่องจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปเป็นเทคนิคการสอนเด็ก เตรียมสอบอัตนัย O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน  130 คนหลักสูตร วิทยากร : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย (นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / ปฏิบัติการเขียนเรื่องจากภาพ (นางสาวพ ...
    ส่ง 19 พ.ย. 2559 20:39 โดย บุญสุพร เพ็งทา
  • พี่รับน้อง วันที่ 21 ธันวาคม 2558        ประทับใจกับพี่ ๆ ศน.สพป.นครปฐม เขต 2
    ส่ง 10 ม.ค. 2559 03:35 โดย บุญสุพร เพ็งทา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศงานที่รับผิดชอบ

@ การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
@ กลุ่มงานเลขานุการ
@ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการสื่อสาร

Tel. : 0817951578
e-mail  : kru2517@gmail.com
Social Network : Face Book