ร่วม Supervisor Teams ระดับจังหวัด

โพสต์12 มี.ค. 2562 17:56โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2562 18:18 ]
12 มีนาคม 2562

        ร่วมการประชุมคณะ Supervisor Teams ระดับจังหวัด สร้างความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.นครปฐม เขต 1 
        ท่านศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.นครปฐม ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณาจารย์สาขาหลักสูตรและการนิเทศ ม.ศิลปากร ประธาน ปส.กช.จังหวัดนครปฐม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 เขต 2 และศึกษานิเทศก์เทศบาลนครนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/12minakhm/53574186_2109502292499052_4289498454012461056_o.jpg

https://www.facebook.com/pullada/posts/2109502769165671

ขอบคุณข้อมูลและแหล่งภาพต้นทาง : ศน.กุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ > คลิก

Comments