การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์27 ก.พ. 2562 21:57โดยบุญสุพร เพ็งทา
การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

        ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/52513959_1216202575195885_4387942690734473216_n.jpgวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

        ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในการระดมความคิด เรื่องการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประเด็นในการระคมความคิด ได้แก่ เป้าหมายในการดำเนินการ ผลที่ได้รับ(Outcome) การจัดทำหลักสูตร ฯลฯ ให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 55 โรงเรียน ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จงนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi20/2019-02-23_15-04-54.jpg

อัลบั้ม การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
จากเพจโรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1217151978434278?__tn__=-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/_draft_post-3/52874813_341185039830405_1163638259759185920_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/_draft_post-3/52536837_341186006496975_2886922655246581760_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/_draft_post-3/52602506_341188873163355_6026698839891640320_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/_draft_post-3/52596293_341185179830391_3428584362747101184_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/_draft_post-3/51906418_341185206497055_8926612598682550272_o.jpg

Comments