19 มิถุนายน 2561

โพสต์19 พ.ย. 2559 20:39โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2561 00:42 ]

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

        นิเทศ ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน และการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ของโรงเรียนวัดห้วยตะโก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/karkheiynlaeasrupkhwam/2018-12-07_14-21-49.jpg


Comments