การประชุม สัมมนาปฏิบัติการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์22 ม.ค. 2562 06:24โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 06:51 ]
    วันที่ 19 มกราคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ได้จัดประชุมสัมมนา ปฏิบัติการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม      โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ครู ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นกรรมการกลางและตัวแทนศูนย์สอบ รวมทั้งครูโรงเรียนรัฐบาลที่เป็นกรรมการกลางและตัวแทนศูนย์สอบ เพื่อสร้างแนวทางและความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบที่ชัดเจน โปร่งใส

Comments