การประชุมวิเคราะห์นโยบายและเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

โพสต์22 ม.ค. 2562 05:56โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 06:00 ]
     วันที่ 18 มกราคม 2562 ได้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มงานต่าง ๆ ของ สพป.นครปฐม เขต 2  ในนามของหัวหน้างานกลุ่มงานเลขานุการของกลุ่มนิเทศฯ  โดยมีกลุ่มงานนโยบายและแผนเป็นต้นเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ   เพื่อพัฒนางานของกลุ่มงานต่าง ๆ ตามเป้าหมายปีงบประมาณ 2562

Comments