นิเทศภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มพุทธรักษา

โพสต์3 ธ.ค. 2561 01:46โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2561 23:55 ]
นิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มพุทธรักษา
วันที่ 14 พฤศจิกายน  2561 
    ได้นิเทศ ติดตามโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
    ได้นิเทศ ติดตามโรงเรียนวัดห้วยตะโก

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 
    ได้นิเทศ ติดตามโรงเรียนวัดไทร และโรงเรียนวัดน้อย

    ซึ่งพบว่า ทุกโรงเรียน มีการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มีการตรียมพร้อมเพื่อรับการสอบ O-NET 
    สำหรับโรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามมีการใช้สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
    ทุกโรงเรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายของ สพป.นครปฐม เขต 2 ด้วยดี 
    ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างดี

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/nithesphakhreiynthi22561klumphuththraksa/IMG_3961.JPG?attredirects=0 
  
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/nithesphakhreiynthi22561klumphuththraksa/IMG_3964.JPG?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/nithesphakhreiynthi22561klumphuththraksa/IMG_3952.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/nithesphakhreiynthi22561klumphuththraksa/IMG_3966.JPG?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/nithesphakhreiynthi22561klumphuththraksa/IMG_4007.JPG?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/nithesphakhreiynthi22561klumphuththraksa/IMG_4009.JPG?attredirects=0

  

Comments