คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2561

โพสต์7 ม.ค. 2562 09:29โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2562 06:47 ]
วันที่ 7 มกราคม 2562 

   ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่่งมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกช่วงชั้น ป.1 - ป.3 จำนวน 3 คน และช่วงชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 3 คน โดยคัดเลือกให้ได้รับรางวัลช่วงชั้นละ 1 คน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/khadleuxkkhruphusxndidenklumsarakarreiynruphasathiypracapi2561/IMG_4673.jpg?attredirects=0


Comments