กิจกรรมการจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2561

โพสต์8 มี.ค. 2562 08:14โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2562 08:30 ]
  วันที่ 5 - 8 มีนาคม 2562  ดำเนินกิจกรรมการจัดสอบ NT ได้แก่ 1) ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ. 2 แจกข้อสอบ NT ให้กับสนามสอบ ในวันที่ 5 มีนาคม 2562  2) วันที่ 6 มีนาคม 2562 ออกเยี่ยมสนามสอบ NT ณ โรงเรียนวัดศีรษะทอง โดยมีโรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามร่วมสอบ การบริหารจัดการสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และ 3) วันที่ 8 มีนาคม 2562 ตรวจกระดาษคำตอบ NT โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา ณ โรงรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล Comments