ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมวิชาการ

โพสต์1 ธ.ค. 2561 08:45โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2561 00:06 ]
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมวิชาการ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

        ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/prachumchicaengkeiywkabkickrrmwichakar/IMG_4117.JPG?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/prachumchicaengkeiywkabkickrrmwichakar/IMG_3969.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/prachumchicaengkeiywkabkickrrmwichakar/IMG_3972.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/prachumchicaengkeiywkabkickrrmwichakar/IMG_4114.JPG?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/prachumchicaengkeiywkabkickrrmwichakar/IMG_4116.JPG?attredirects=0
Comments