นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสนามสอบ O-NET กลุ่มพุทธรักษา

โพสต์6 ก.พ. 2562 06:01โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 06:03 ]
                 2 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการเพื่อการจัดสอบ O-NET สนามสอบของกลุ่มพุทธรักษา ซึ่งประกอบไปด้วย สนามสอบโรงเรียนวัดศีรษะทอง  สนามสอบโรงเรียนวัดไทรและสนามสอบโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์  พบว่า ทุกสนามสอบบริหารจัดสอบตามระเบียบของ สทศ.อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Comments