นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โพสต์14 ม.ค. 2562 06:54โดยบุญสุพร เพ็งทา
  วันที่ 14 มกราคม 2562 ได้ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนวัดท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี สพป.นครปฐม เขต 2 ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์ ของการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งการนิเทศ ติดตามครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากโรงเรียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการสะท้อนผลการดำเนินงานเพื่อสานต่อการพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้น Comments