ประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร ปีงบประมาณ 2562

โพสต์5 มี.ค. 2562 05:20โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2562 07:50 ]
   วันที่ 1 มีนาคม 2562  ได้เชิญครูปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสุ่มให้เป็นตัวแทนประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ 1) การใช้เครื่องมือจากคู่มือเพื่อการประเมินพัฒนาการ  2)การจัดสรรงบประมาณ 3) การแต่งตั้งคำสั่งกรรมการประเมิน และ 4) แจกคู่มือการประเมินพัฒนาที่ สพฐ.ส่งมาให้  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างการประเมินพัฒนาการครั้งนี้มีทั้งสิ้น 12 โรงเรียน ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนวัดสาลวัน  โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว  โรงเรียนวัดสรรเพชญ โรงเรียนบ้านบางเลน  โรงเรียนบ้านลานแหลม โรงเรียนวัดไทร  โรงเรียนวัดไร่ขิง  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม โรงเรียนตลาดเจริญสุข และโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินพัฒนาการ >>คลิก

Comments