ประชุมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561

โพสต์7 ม.ค. 2562 09:19โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2562 05:23 ]

        วันที่ 4 มกราคม 2562 

   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม  เขต 2  ได้จัดประชุม อบรม สัมมนา การจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O - NET ปีการศึกษา 2561 
   โดยมีหัวข้อการบรรยาย ได้แก่ การจัดสอบ NT (ศน.เกริน ช้อยเครือ) การจัดสอบ RT (ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ) การเตรียมพร้อมเพื่อสอบ  O - NET ของผู้บริหารสถานศึกษา (ศน.บุญสุพร เพ็งทา) และการบริหารจัดการสอบ O-NET ของสนามสอบ(ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุุ๊กตา โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน รักษาการณ์ และครูผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน จำนวน   ทั้งสิ้น 120 โรงเรียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/prachumkarcadsxbthangkarsuksakhanphunthano-netpikarsuksa2561/IMG_4690.JPG?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/prachumkarcadsxbthangkarsuksakhanphunthano-netpikarsuksa2561/IMG_4684.JPG?attredirects=0

Comments