ประชุมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราช นิพนธ์ฯ

โพสต์12 พ.ค. 2562 06:26โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2562 06:36 ]
วันที่ 26 เมษายน 2562  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบระมาณ 2562 ณ โรงแรมรีเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร


Comments