เตรียมความพร้อมการแข่งขันภาษาไทย

โพสต์18 ธ.ค. 2561 08:38โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2561 06:25 ]
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561

        ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นศูนย์การแข่งขันในครั้งนี้ 
        ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบ ICT ของศูนย์  ครูที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลและครูที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
        ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางที่จะต้องปฏิบัติในทิศทางเดียวกันสำหรับวันงานที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561 และเพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/prachumteriymkhwamphrxmkarcadkarkhaengkhanklumsarakarreiynruphasathiy/IMG_4355.JPG?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/prachumteriymkhwamphrxmkarcadkarkhaengkhanklumsarakarreiynruphasathiy/IMG_4356.JPG?attredirects=0Comments