ประชุมอบรมการใช้ Logbook Teacher เพื่อการประเมินวิทยฐานะ

โพสต์21 ธ.ค. 2561 06:44โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2561 00:16 ]
วันที่ 20 ธันวาคม 2561

        ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรประชุมอบรมการใช้ Logbook Teacher เพื่อการประเมินวิทยะฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางเลนตอนใต้  ณ โรงเรียนวัดดอนยอ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดดอนยอ โรงเรียนตลาดเกาะแรต  โรงเรียนวัดบางปลา โรงเรียนวัดลาดสะแกและโรงเรียนบ้านหนองปรง 
        บรรยากาศการอบรมอบอุ่นและเป็นกันเอง รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จาก ศน.สุภัค  แฝงเพ็ชร ในการให้ความรู้เรื่องแนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 ด้วยComments