พัฒนาคุณภาพปฐมวัย

โพสต์25 ต.ค. 2561 21:19โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2561 00:21 ]
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

        ปฏิบัติการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

        จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม 

        โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. นครปฐม เขต 2 ขอขอบพระคุณท่านรองประชา วุฒิวัฒนานุกูล ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด 
        ขอบคุณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ที่สนับสนุนการจัดอบรมครั้งนี้ ขอบคุณคณะทีมงานศึกษานิเทศก์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลืออย่างดี
        และขอขอบคุณคณะวิทยากร รวมทั้งคุณครูปฐมวัยที่น่ารักทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้างพลังสู่การเป็นชุมชนวิชาชีพปฐมวัย จนทำให้การอบรมครั้งนี้สำเร็จ ลุล่วงด้วยดี..
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1104901726325971?__xts__[0]=68.ARAsP_QMnTE0v8WMLQ1wX3pJYrsA1DzPEtSS7KwanAmqp-1Z_1uXkuLtJ0ZbdPJN20qyylvw9WBi4YmjfL5KxXzQZIycRdeQQqvChFLTW4ecwpAwoeVQin1JiJr8d9jPrUIs5-s1U-vzApYmaP3r9tE5f1TQBDiMAbJYmkud6vpVnsNYNbmMnJornVbirbeYUsPqa9bdx9zBXrc1HbwN5CVIJE2n5u9QVC4w9_OV&__tn__=-R

ภาพ > คลิก

Comments