ร่วมปิดโครงการที่ พสม.

โพสต์27 ก.พ. 2562 22:05โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2562 22:16 ]

22 กุมภาพันธ์ 2562

        ร่วมงานปิดโครงการ Project approach ระดับปฐมวัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
        พิธีปิดโครงการโดย นาง จำเริญ สีมารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พลโท อชิตพล วัดบัว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีปิด และร่วมชมนิทรรศการ ผลจากการเรียนรู้ จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการ Project approach 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/rwmpidkhorngkarthiphsm/52605776_2265975010314777_4433252967914668032_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/rwmpidkhorngkarthiphsm/52494541_2265973830314895_207131824416096256_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/rwmpidkhorngkarthiphsm/52727961_2265973710314907_1518371638939222016_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/rwmpidkhorngkarthiphsm/53023845_2265980386980906_2756127895922409472_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp9.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D.jpg

อัลบั้มภาพนิทรรศการปิดโครงการ การเรียนรู้แบบโครงการ 
โดยงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

Comments