สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Project Approach สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ประเทศไต้หวัน

โพสต์13 เม.ย. 2562 19:34โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2562 19:36 ]
  วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดประสบการณ์แบบโครงการ Project Approach สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ประเทศไต้หวัน โดยความร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตรศึกษา (ประเทศไทย) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ 1) แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ณ ประเทศไต้หวัน 2) เรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการจากผู้เชี่ยวชาญ 3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในไต้หวัน 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการบริหารวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและบุคลากรภายนอก Comments