ตัดสินการประกวดผลงานนักเรียน โครงการรักษ์ภาษาไทย 2562

โพสต์15 มิ.ย. 2562 19:51โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2562 23:05 ]
              วันที่ 13 มิถุนายน 2562  ได้เชิญคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมดำเนินการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียน โครงการรักษ์ภาษาไทย 2562 ตามคำสั่งที่ 164/2562 ณ ห้องประชุมชุมชนวิชาชีพ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีผลการแข่งขันเพื่อการตัดสินแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ การคัดลายมือทั้ง 3 ช่วงชั้น การเขียนเรีื่องจากภาพ ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2  การเขียนเรียงความและการแต่งคำประพันธ์ ช่วงชั้นที่ 3 ซึ่งการตัดสินดำเนินไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของ สพป.นครปฐม เขต 2 แข่งขันในระดับประเทศต่อไปคำสั่ง>>คลิก
ผลการตัดสิน>>>คลิก
Comments