ตรวจนับนักเรียนโรงเรียนคลองทางหลวง

โพสต์6 ธ.ค. 2561 23:46โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2561 00:17 ]

3 ธันวาคม 2561

        ด้ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนคลองทางหลวง และถือโอกาสนิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการทุกฝ่าย รวมทั้งผู้บริหาร มีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมพร้อมรับการสอบ O-NET โดยจัดทบทวนมาตรฐาน นอกเวลาเรียน และวันเสาร์ มีการจัดการชั้นเรียนแบบควบชั้น เนื่องจากมีครูไม่ครบชั้นเรียน และมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของ สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นปัจจุบัน ขอขอบคุณคณะครูและผู้บริหารที่ให้การต้อนรับอย่างดี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/kartrwcnabnakreiynrongreiynkhlxngthanghlwng/IMG_4149.JPG?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/kartrwcnabnakreiynrongreiynkhlxngthanghlwng/IMG_4151.JPG?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/trwcnabnakreiynrongreiynkhlxngthanghlwng/IMG_4148.jpg?attredirects=0


Comments