วิทยากรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์14 พ.ค. 2562 07:17โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2562 07:22 ]
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ได้รับเชิญจากโรงเรียนวัดไทรเป็นวิทยากรให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 


Comments