วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน

โพสต์25 เม.ย. 2562 08:57โดยบุญสุพร เพ็งทา
   วันที่ 24 -25 เมษายน 2562 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที ชั้น 3 สพป.นครปฐม เขต 1 ซึ่งมีหัวข้อการบรรยาย ได้แก่ การนำหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 สู่แผนการจัดประสบการณ์ การบูรณาการการเรียนรู้และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรพุทธศักราช 2560  โดย ศธจ.นครปฐม ขอความร่วมมือจากกลุ่มนิเทศ สพป.นครปฐม เขต 2  การอบรมครั้งนี้มีครูเอกชนในจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมทังสิ้น 110 ครูทุกคนได้ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดประสบการณ์และการออกแบบเครื่องมือเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรอบด้าน

  

Comments