อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ฯ

โพสต์14 พ.ค. 2562 06:37โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2562 07:05 ]
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้รับมอบหมายเป็นพิธีกรและร่วมเป็นวิทยากรการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ณ ห้องแกรนด์ไดมอน โรงแรมเวล  จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 120 โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของทุกโรงเรียน 

Comments