อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เปิดโลกกว้างและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สันติภาพด้วยหนังสือและกิจกรรมต่อยอดการอ่าน"

โพสต์23 มิ.ย. 2562 03:57โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2562 04:00 ]
วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เปิดโลกกว้างและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สันติภาพด้วยหนังสือและกิจกรรมต่อยอดการอ่าน" โดยสถานเอกอัครราชทูตสวิตเฅอร์แลนด์ ประจำประเทศไทยร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ซึ่งจัดอบรม ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้เรียนรู้    การบูรณาการประเด็นการลี้ภัยและสิทธิมนุษยชนในห้องเรียน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ สพฐ.ได้เชิญ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ที่รับผิดชอบงานการส่งเสริมการอ่าน รวมทั้งเชิญครูโรงเรียนบ้านดงเกตุ  และครูโรงเรียนบ้านบางเลน โรงเรียนละ 1 คน ร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย
>>เอกสารเชิญอบรม>>คลิก
Comments