เกริน ช้อยเครือ

การประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษ
ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp
ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี
วันที่ 20-21 กันยายน 2562

บุกบั่นฝ่าฟัน ร่วมกันพัฒนา


ผู้เข้ารับการอบรม ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย (ชั้น ป.6) > คลิก
ชั้น ม.3 > คลิก (maneecat_007@yahoo.com)

เพจข้อมูลการจัดอบรมฯ > คลิก

        เรียน คุณครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร Bootcamp เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2562 ณ ฟิลล์ไลค์โฮม รีสอร์ท บัดนี้ทาง ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลโครงการของ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้แจ้งรายชื่อท่านไปยัง สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. แล้ว เพื่อเสนอขอรับรองหลักสูตร นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาให้กับคุณครู 
        ขณะนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนเพียง 35 คน จากผู้มีสิทธิ์รับชั่วโมงการพัฒนาตนเอง(คูปองครู) จำนวน 89 คน ขอให้ท่านดำเนินการโดยด่วน ดังนี้
1. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ สพฐ. ตามลิงค์ ที่แปะไว้ (สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ตอบ) > คลิก
2. ส่งงาน lesson plan และ item card ที่เป็นของท่านเอง (ไม่ใช่งานกลุ่มหรือคัดลอกมา) - เฉพาะท่านที่ต้องการแก่ไขเท่านั้น หากท่านใดต้องการแก้ไขชิ้นงาน ขอให้ท่านส่งชื้นงานมาใหม่ที่ kerineye@gmail.com ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ไม่เกิน 24:00 น.
** หากหลังจากนี้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับวุฒิบัตรการเข้าร่วมการอบรมและการได้ชั่วโมงคูปองครู เกริน นิวส์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E2-62.jpg          

เรื่องก่อนหน้า > คลิกกิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน

 • 17 - 18 ตุลาคม 2562 17 ตุลาคม 2562        ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 351/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562        ที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายการการแข่งขัน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 และ ชั้น ม.1 ถึง ม.3(Impromptu Speech / Story telling / Skit / ครอสเวิร์ด และการแข่งขันพูดภาษาจีน ป. 4 ถึงป. 6)คณะกรรมการต ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2562 21:42 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 16 ตุลาคม 2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2562        เข้าร่วมการประชุม และรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ."ครั้งที่ 41/2562 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2 08:00  พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 4109:00  ภาษาอังกฤษ ป.6: Buying & Selling Things10:00  คณิตศาสตร์ ป.6: การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม11:00  วิทยาศาสตร์ ป.6: ประโยชน์ของสารอาหาร (วิตามินและแร่ธาตุ)12:00  การ์ตูน: ภาษาไทย ป.2 ตอน 5 และ ไทย ป.3 ตอน 112:30  คณิตศาสตร์ ม.ปลาย: ตอนการแยกตัวประกอบ และ ตอนสมการพหุนาม13:30  ชีววิทยา: ตอนการสื่อสารระดับเซลล์ ตอนที่1 ...
  ส่ง 15 ต.ค. 2562 21:09 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 11 ตุลาคม 2562 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562         เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับเขตพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดการแข่งขันในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อ.สามพราน         Cr.โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อัลบั้มภาพ > คลิก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562เขตพื้นที่การศึกษา สพป. นครปฐม เขต 2ระดับเขตพื้นที่เปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู1 – 6 ตุลาคม 2562จัดการแข่งขัน วันที่ 17 ตุลาคม 2562
  ส่ง 11 ต.ค. 2562 20:45 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 4 ตุลาคม 2562 วันที่ 4 ตุลาคม 2562        เป็นคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 ) โดยมีนายจิระชัย ทีคำ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานกรรมการ และนางรัชนี เมตตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการ และนางสาวเกริน ช้อยเครือ เป็นกรรมการและเลขานุการ         ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมิน จำนวน 16 โรงเรียน ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 291/2562 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562        หัวข้อการประเมิน ได้แก่ การกำหนดนโยบายบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ งานอื่น ๆ ท ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2562 21:31 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 1 ตุลาคม 2562 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานวันที่ 1 ตุลาคม 2562         เป็นคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 ) โดยมีนายจิระชัย ทีคำ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานกรรมการ และนางรัชนี เมตตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการ และนางสาวเกริน ช้อยเครือ เป็นกรรมการและเลขานุการ         ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมิน จำนวน 16 โรงเรียน ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 291/2562 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562        หัวข้อการประเมิน ได้แก่ การกำหนดนโยบายบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา ...
  ส่ง 6 ต.ค. 2562 21:47 โดย เกริน ช้อยเครือ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 69 รายการ ดูเพิ่มเติม »แจ้งข่าว เล่าเรื่อง

 ย้ำครูทุกคนต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ > คลิก  
 ประเด็นที่ปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 > คลิก  
 กรอบโครงสร้าง และกำหนดการบริหารจัดสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 > คลิก  
 กรอบโครงสร้างและกำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 รวมข้อสอบออนไลน์ : O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ทุกวิชา ปีการศึกษา 2561 จาก สทศ. พร้อมเฉลย > คลิก
 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
 การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก 
 ผล O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2561 
    1. การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 สรุปได้ดังนี้
        1.1 คะแนนเฉลี่ยรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบทั้ง 4 วิชา ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 3.21)
        1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบทั้ง 4 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 9.32, 2.74, 0.70 และ 0.10 ตามลำดับ
 ตระเวนหา พาใช้ สื่อออนไลน์ ติวโอเน็ต (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 นายกฯ แนะ ศธ.ฝึกเด็กเล็กซึมซับภาษาอังกฤษ > คลิก 
 ศธ.ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ > คลิก  
 ประกาศ ศธ. การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ > คลิก 
 การประชุมทางไกลขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดย มล.ปริยดา  ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (19 ก.พ.61) > คลิก 
 แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (2557) > คลิก 
 การวิเคราะห์ข้อสอบหลังนำไปใช้ (ความเที่ยง) > คลิก 
 ค่าเป้าหมาย NT'61 > คลิก 
 ร่วมรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา > คลิก 
 รายงานผลสอบ NT'60 สพป.นครปฐม เขต 2 (รายโรงเรียน) คลิก 
 ผลการประเมินการอ่าน 2560 ชั้น ป.1 (สพป.นฐ.2 รายโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน) > คลิก 
 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปีการศึกษา 2560 (ภาพรวม สพป.นฐ.2) คลิก  
 คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (มิ.ย.61) > คลิก 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 ปีการศึกษา 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนว PISA และ O-NET > คลิก
 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ > คลิก
 คู่มือ แบบทดสอบกาารอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-ป.4 > คลิก
 โปรแกรม ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 2560 > คลิก
 คลิป แนะนำขั้นตอนการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2560 > คลิก
 คลิป แนะนำการใช้โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS > คลิก
 คลิป อบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา School MIS วันที่ 23 กค 58 > คลิก
 คลิป แนะนำการกรอกผลการเรียนในระบบ School MIS > คลิก 
 คู่มือ การบันทึกคะแนนส่งผลการเรียนในระบบ School MIS > คลิก
 คลิป การกรอกผลการเรียนในระบบ School MIS > คลิป
 สื่อ ประเด็นคำถามการใช้งาน School MIS คลิก 
 คำถามยอดฮิต School MIS ชี้แจง > คลิก บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 การประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp วันที่ 20-21 กันยายน 2562 > คลิก  
 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2562 คลิก  
 เครื่องมือช่วยนิเทศสำหรับโรงเรียนใช้ตรวจสอบความพร้อมรับารประเมินคุณภาพฯ รอบสี่ > คลิก 
 สื่อประกอบการบรรยายเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562(ศน.เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 สื่อประกอบการบรรยายตามโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย > คลิก 
 มาตรฐานสาระ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ > คลิก 
 บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ อนุบาล 1 - ป.3 > อนุบาล 1 | ป-1 | ป-2 | ป-3  
 หลักสูตร Boot Camp Turbo > คลิก 
 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ปี 2562 
        ป.6 > PDF | Word
        ม.3 > PDF | Word
        ม.6 > PDF | Word
 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) 
        ปี 2559 > ป.6   ม.3   
        ปี 2558 รวม 3 ชั้น > คลิก
        ปี 2557 > คลิก
 ถอดบทเรียนทางวิชาการพัฒนางานนิเทศ ในปี 2560 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 ถอดบทเรียนจริยธรรมเด่น กลุ่มโรงเรียนบางเลน (เกริน ช้อยเครือ) คลิก  
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 > คลิก
 หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน(Classroom Assessment) > คลิกเอกสารทางวิชาการของกลุ่มนิเทศฯ โดย ศน.เกริน ช้อยเครือ

ปี 2562
สื่อนิเทศประสานเครือข่ายความร่วมมือและชุมชนวิชาชีพโดยทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (18 เล่ม) > คลิก  
 คู่มือการใช้สื่อเอกสารประกอบการนิเทศประสานเครือข่ายความร่วมมือและชุมชนวิชาชีพโดยทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก   
งานวิจัย: การสร้างและพัฒนาสื่อในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุมชนวิชาชีพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก
เอกสารการประชุมสัมมนาปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน (เอกสารวิชาการที่ 2/2562) > คลิก
รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561(เอกสารวิชาการที่ 3/2562) > คลิก
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 4/2562) > คลิก
รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 5/2562) > คลิก
รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 6/2562) ฉบับเขตฯ > คลิก | ฉบับโรงพิมพ์ > คลิก
คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผล การปรับหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2562 (เอกสารวิชาการที่ 12/2562) > คลิก
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (เอกสารวิชาการที่ 22/2562) > คลิก

ปี 2559-2561 > คลิกPLC สพป.นครปฐมเขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/eyes%20pic.jpg?attredirects=0
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2559)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 318/2561)

ช่องทางการสื่อสาร

Tel. : 
081-9814830
e-mail : kerineye@gmail.com
Social Network Face Book


0
แผนปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ
ปีการศึกษา 2561 > คลิก

กรอบแผนนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
2560  |  2559

แผนนิเทศ
1/2562 | 2/2562
X/2558 | 2/2558

รายงานการนิเทศ
1/2562 | 2/2562 
1/2559 | 2/2559
X/2558 | 2/2558

บันทึกการนิเทศ
1/2562 | 2/2562
1/2561 | 2/2561
1/2560 | 2/2560
1/2559 | 2/2559

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(ถอดบทเรียน)
1/2561 | 2/2561
1/2559 | 2/2559
1/2558 | 2/2558

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปี 2561 > คลิก
ปี 2560 > คลิก
ปี 2559 > คลิก

การศึกษาค้นคว้า พัฒนาตนเอง

เรื่องที่กำลังศึกษา Google Tools
 เพื่อการพัฒนางาน > คลิก

การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) > คลิก

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน
ปี พ.ศ. 2561 > คลิก
ก่อนปี พ.ศ. 2561 คลิก


งานที่ได้รับมอบหมาย

- การจัดประชุม อบรมสัมมนา จัดเข้าค่าย ตามภารงานที่รับผิดชอบ (การวัดประเมินผล ภาษาอังกฤษ) > คลิก 
- งานที่ได้ปฏิบัติ บริการทางวิชาการแก่บุคคลหรือองค์กรภายนอก > คลิก
- การเป็นวิทยากร > คลิกการใช้สารสนเทศเป็นฐาน
สู่การวางแผนนิเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
0
RT'61 สพป.นฐ. 2 > คลิก   
RT'61 สพป.นฐ. 2 จำแนกตามรายกลุ่มโรงเรียน  > คลิก 
การจัดสอบ RT'61 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

RT'60 ป.1 สพป.นฐ.2 > คลิก 
RT'60 บางเลน > คลิก 
NT'60 ป.3 สพป.นฐ.2 > คลิก 
NT'60 ป.3 บางเลน > คลิก 
O-NET'60 ป.6+ม.3 > คลิก 

 สรุปข้อมูลการรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา  2560  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-mes) > คลิก  

 รายงานประเมินนักเรียน ม.1 - 3 ปีการศึกษา 2560  ตามผลประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  Literacy) แนว PISA > คลิก  

 จำนวนนักเรียน ปี 2559 > คลิก

เพจ ยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก
เพจ O-NET > คลิก  
เพจ NT > คลิก
เพจ RT > คลิก
เพจ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี > คลิก

นวัตกรรมการนิเทศ
0
PLC On Face Book Group
https://www.facebook.com/groups/335690086979289/

เครือข่ายนักวัดผล
สพป.นครปฐม เขต 2
โดย...ศน.เกริน ช้อยเครือ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A53.png

ICT เพื่อการนิเทศและปฏิบัติงาน
ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ

ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ

รวบรวมร่วมใช้สไตล์เกริน คลิก
(ข้อมูล เอกสาร สื่อ นวัตกรรม
แหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ร่วมกับครู)

ผังการขับเคลื่อนวิชาภาษาอังกฤษ
สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/2018-10-29_17-13-07.jpg

FB : วัดผลและวิจัยสัมพันธ์ > คลิก

การประสานงานการอบรม
Boot Camp NPT2
20-21 สิงหาคม 2562 > คลิก

https://drive.google.com/file/d/13ZGCCXSF5kV8mFlYapAEW3Z7cYl9_b2X/view?usp=sharing