เกริน ช้อยเครือ

บทเรียนการปฏิบัติที่ดี


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน

  • ทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนณ ห้องทับทิม และห้องกิ่งเพ็ชร โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐมวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559*********************************************************************************************************************************************************วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ระดับประถมศึกษา จำนวน 121 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 22 โรงเรียน หลักสูตร วิทยากร (ประถมศึกษา) : นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) /สื่อภาษาอังกฤษเพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ต1.1, ต1.2 (อ.ว ...
    ส่ง 27 พ.ย. 2559 22:31 โดย เกริน ช้อยเครือ
  • ประเมินโรงเรียนสุจริต ประเมินโรงเรียนสุจริต@โรงเรียนตลาดเกาะแรต
    ส่ง 19 พ.ย. 2559 04:14 โดย เกริน ช้อยเครือ
  • พี่รับน้อง วันที่ 21 ธันวาคม 2558        ประทับใจกับพี่ ๆ ศน.สพป.นครปฐม เขต 2 
    ส่ง 10 ม.ค. 2559 03:11 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 จริยธรรมเด่นกลุ่มโรงเรียนบางเลน  >>> คลิก
 school mis  >>> คลิก
 


งานที่รับผิดชอบ
การสื่อสาร

Tel. : 
081-9814830

e-mail : 
kerineye@gmail.com
 
Social Network Face Bookแผนนิเทศ

ปี 2560
ĉ
เกริน ช้อยเครือ,
13 ก.ย. 2560 00:34
Comments