ใช้แอฟเสริมเพิ่มการนิเทศ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/chi-xaef-nithes/2019-06-01_8-06-45.jpg

ใช้ ICT ในการสื่อสารเพื่อการนิเทศ และปฏิบัติหน้าที่

หันมาใช้... คลาวด์ เว็บไซต์ ไลน์ และ เฟส
ช่วย...นิเทศ  ช่วยครู สู่จุดหมาย
ลดเวลา ลดเดินทาง ลดรายจ่าย 
เรียนรู้ได้ เสมอภาค หลากหลายเอย 
Line Group : 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/chi-xaef-nithes/2019-06-01_8-10-50.jpg?attredirects=0

boot camp สพป.นตรปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/chi-xaef-nithes/boot%20camp%20%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9B.%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%202.png

Dyned
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/chi-xaef-nithes/Dyned.png 

English M.3 NPT2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/chi-xaef-nithes/English%20M.3%20NPT2.png

o-net สพป.นครปฐม เขต2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/chi-xaef-nithes/o-net%20%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9B.%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%952.png

PEER English
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/chi-xaef-nithes/PEER%20English.png

PEER English-1
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/chi-xaef-nithes/PEER%20English-1.png

PISA นครปฐม เขต2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/chi-xaef-nithes/PISA%20%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%952.png

PLC ENG สพป.นฐ.2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/chi-xaef-nithes/PLC%20ENG%20%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9B.%E0%B8%99%E0%B8%90.2.png

school mis สพป.นฐ2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/chi-xaef-nithes/school%20mis%20%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9B.%E0%B8%99%E0%B8%902.png

ต่างสังกัดเข้าสอบ นฐ.2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/chi-xaef-nithes/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%99%E0%B8%90.2.png

นิเทศ ร.ร.กลุ่มบางเลน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/chi-xaef-nithes/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%20%E0%B8%A3.%E0%B8%A3.%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99.png

นิเทศ ร.ร.กลุมพุทธมณฑล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/chi-xaef-nithes/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%20%E0%B8%A3.%E0%B8%A3.%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5.png

นิเทศ ร.ร.กลุ่มพุทธมณฑล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/chi-xaef-nithes/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%20%E0%B8%A3.%E0%B8%A3.%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5.png

วัดผล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/chi-xaef-nithes/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5.png

ทีมวิทยากร วัดผล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/chi-xaef-nithes/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5.pngFace Book Application : 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/chi-xaef-nithes/2019-06-01_8-15-22.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/chi-xaef-nithes/2019-06-01_8-15-48.jpg

- Kerin web Page > Click
- PLC On Face Book Group > Click
- FB เครือข่ายนักวัดผล สพป.นครปฐม เขต 2 
โดย...ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก
- สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย > คลิก 
- สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย สศท. > คลิก   
- FB เครือข่ายบุคลากรครูทะเบียน-วัดผล > คลิก  
- English Bilingual Education (EBE) > คลิก  
- Primary English Camp > คลิก 
- สมาชิกโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน
- หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.(เฟซบุ๊กแฟนเพจ) > คลิก เสาะแสวง ชี้แหล่ง แบ่งปัน ร่วมกันพัฒนา
 
(คลิกที่ภาพจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลต้นทาง)
https://www.facebook.com/pg/Teachdentshare/photos/?tab=album&album_id=395924037628185

https://www.tonamorn.com/daily-english-conversation/?fbclid=IwAR08rs3Db0wxC9ZjsUfyb0b5Oa9c_Rx33TTqpMQIUFUXA5FXs4GP4Oqr4zw

https://kru2day.com/11408?fbclid=IwAR2wcccnViB5tSiSRCqshoiEh6YOY1MejxNXqcOK3zzMBojed2ZBv7H9ojg

https://drive.google.com/file/d/1G_BcaHzQJ50pkr-_9BIxn9CDGziZAIDV/view?usp=sharing


OBEC Content Center

ชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ส่วน > คลิก

💡 Authoring Tool (AT): โปรแกรมสร้างและอัปโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
💡 Content Verification System (CVS): ระบบตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
💡 Content Center (CC): แอปพลิเคชันใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
💡 Content Management System (CMS): ระบบบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
💡 Local Content Server (LCS): ระบบให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์


Smart Phone Application :
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul/50431392_2085661014810486_979423242668212224_o.jpg
Student products of Computer EDU#57

https://www.educatorstechnology.com/2018/05/some-of-best-edtech-websites-for.html

https://www.educatorstechnology.com/2018/03/8-teacher-apps-that-are-free-today.html

- Echo English > คลิก
- Coding Thailand > คลิก
- Google Apps > คลิก
- เครื่องมือและโปรแกรมน่าใช้งาน จากเว็บไซต์ Google > คลิก
- 10 good apps to enhance kids critical thinking คลิก
- Educational Technology and Mobile Learning > คลิก

โปรแกรมจัดการเรียนการสอนผ่านมือถือ

1. Classdojo > คลิก
2. Google Classroom > คลิก
3. Socrative > คลิก
4. Plickers App > คลิก
5. Zipgrade > คลิก
6. Kahoot > คลิก วิธีใช้งาน คลิกที่นี่
7. Seesaw > คลิก
8. quiver > คลิก
9. Engrade > คลิก
10. Padlet 

รวมเครื่องมือ ICT
สำหรับจัดการเรียนการสอนของครู

1. Google Form คลิก คู่มือการใช้งาน คลิก

แนะนำเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย
สำหรับนักเรียนและครู

1. Twiducate:
2. TweenTribune:
3. Blackboard
4. EDU2.0
5. Wikispaces Classroom
6. Edmodo
7. Skype
8. MinecraftEdu
9. Sumdog
10. TwitterComments