ช่องทางสื่อสารโรงเรียนที่ดูแลรับผิดชอบFB : โรงเรียนบ้านบางเลน > คลิก 

FB : โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว > คลิก 

FB : โรงเรียนวัดผาสุการาม > คลิก

FB : โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล > คลิก

web site: โรงเรียนวัดลาดสะแก > คลิก
FB : โรงเรียนวัดลาดสะแก > คลิก 
FB : ภารดี เขตแจ่มพันธ์ ครูโรงเรียนวัดลาดสะแก > คลิก

FB : โรงเรียนวัดดอนยอ > คลิก
FB : สภานักเรียนโรงเรียนวัดดอนยอ > คลิก

FB : โรงเรียนวัดเกาะแรต1 > คลิก
FB : โรงเรียนวัดเกาะแรต2 > คลิก

FB : ครูโรงเรียนตลาดเกาะแรต > April April 
FB : โรงเรียนตลาดเกาะแรต at นครปฐม โดยครูเมย์ > คลิก

FB : โรงเรียนวัดบางปลา > คลิก
FB : โรงเรียนวัดบางปลา (เมธีจุลารักษ์) > คลิก
FB : ผอ.โรงเรียนวัดบางปลา > รัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร 

FB : โรงเรียนบ้านหนองปรง > คลิก 

FB : โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ > คลิก

FB : ผอ.โรงเรียนวัดลานคา > Sivilai Teekham
FB : โรงเรียนวัดลานคา(กลุ่มสมาชิก) > คลิก


FB : โรงเรียนวัดมะเกลือ > คลิก

FB : โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์1 > คลิก
FB : โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์2 > คลิก
FB : โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์3 > คลิก 
FB : Kru Got ผอ.โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ > Kru Got
FB : ครูโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ > Punnatorn M Kaewkeaw
FB : ครูโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ >Tanaon Pintobtang 

FB : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ พุทธมณฑล > คลิก 
FB : ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ > Paiboon Wongpan

FB : โรงเรียนบ้านคลองโยง > คลิก
FB : ผอ.โรงเรียนบ้านคลองโยง > Asiporn Intaramanee

FB : ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > MaePim TuaNoi
ประกาศ IQA award : โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก

FB : โรงเรียนวัดสาลวัน > คลิก
FB : ครูโรงเรียนวัดสาลวัน > Kaew Bio Lertchumnansuan 
FB : ครูโรงเรียนวัดสาลวัน > ตาล รพี
FB : ครูโรงเรียนวัดสาลวัน > ปพิชญา กานต์วิริโยกุล 

FB : โรงเรียนวัดสุวรรณาราม > คลิก

FB : โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ > คลิก
FB : ผอ.โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ > Tanakrit Tamwanich

FB : ครูโรงเรียน > คลิก

Comments