เกียรติคุณ


ใบประกาศเกียรติคุณ


2561  |  256220 กรกฎาคม 2562
ได้รับเกียรติบัตรลูกดีเด่น 
ระดับสังฆมณฑลราชบุรี


24 ก.ค.62
ขอขอบคุณ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 
มอบของขวัญเป็นกำลังใจให้ที่ได้รับเกียรติบัตรลูกดีเด่น ระดับสังฆมณฑลราชบุรีComments