กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2563

กรณีที่เป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามหัวข้อเหล่านี้
        วันที่ (เดือน ปี)
        วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
        กลุ่มเป้าหมาย :
        หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
        กิจกรรม :
        ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
        ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :

16 มกราคม 2563

โพสต์15 ม.ค. 2563 02:02โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]


16 มกราคม 2563 

        ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 ณ ห้องประชุมอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/16mkrakhm2563/82629561_533889023893338_632022399159631872_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/16mkrakhm2563/83097747_533896360559271_5151356725118369792_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/16mkrakhm2563/82779044_533908613891379_904368976933421056_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/16mkrakhm2563/83063675_533894080559499_2427413381376901120_o.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/16mkrakhm2563/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B963-1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/16mkrakhm2563/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B963-3.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/16mkrakhm2563/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B963-4.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/16mkrakhm2563/0001.jpg?attredirects=0


12 มกราคม 2563

โพสต์11 ม.ค. 2563 23:32โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2563 22:00 ]


12 มกราคม 2563 

        ร่วมประชุมงานชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนเทพวิทยา ครั้งที่ 3 
ฉลองครบรอบ 65 ปี และงานวิ่ง Hukka Run 2020 (ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 14 มีนาคม 2563) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทเรซา ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
        ประธานในการประชุมในช่วงเช้า คือ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ 
รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ศิษย์เก่า)
        ประธานการประชุมในช่วงบ่าย คือ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 
ประธานสภาหอการค้าไทยและประธานกรรมการ "กลุ่มมิตรผล" ผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายใหญ่ของไทย (ประธานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเทพวิทยา)
        ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
    1. ตัวแทนคณะครูที่เคยทำงานที่โรงเรียนเทพวิทยา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน ได้แก่ นายสงคราม ช้อยเครือ และ นางสาวศิริรัตน์ อรรถเศรษฐากร
    2. ตัวแทนศิษย์เก่าในแต่ละรุ่น ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน 
    3. ตัวแทนคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทพวิทยา
    4. คณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่าง ๆ 

        โดยนางสาวเกริน ช้อยเครือ (ศิษย์เก่า ชั้น ป.6 รุ่น พ.ศ.2530) ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการฝ่ายจัดงาน ร่วมกับคณะครูโรงเรียนเทพวิทยาและตัวแทนศิษย์เก่า

    วาระการประชุมในครั้งนี้ (ครั้งที่ 1/2563) คือ
    1. การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อรับผิดชอบงานในแต่ละเรื่อง
    2. กำหนดการประชุมในครั้งต่อไป

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/12mkrakhm2563/82603676_774613699719460_3731085639618134016_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/12mkrakhm2563/82155188_883576175392224_4299381032026636288_n.jpg?attredirects=0

  


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/12mkrakhm2563/82199419_450858219134343_4912870539929845760_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/12mkrakhm2563/82467673_2788374037891132_4993326083521642496_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/12mkrakhm2563/82116395_477234133201588_7287946326011019264_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/12mkrakhm2563/81831510_568776570373019_6491292573355737088_n.jpg?attredirects=0

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

โพสต์7 ม.ค. 2563 19:42โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2563 03:31 ]

วันที่ 7 มกราคม 2563 

        เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่่ยนเรียนรู้ การจัดทำผลงานทางวิชาการด้าน 1 ด้าน 2 และด้าน 3 ให้กับศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 ณ ห้องไอซีที สพป.นครปฐม เขต 2 
        เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ให้กับผู้ที่กำลังดำเนินการเพื่อขอวิทยฐานะชำนาญการ และวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
        นำโดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.นครปฐม เขต 2 / ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 และเขต 2 / ดร.อนนท์ ศรีพิพัฒน์ อดีตศึกษานิเทศก์ (ผู้จัดทำ website : Chaisri Nites ซึ่งเป็นแหล่งฐานข้อมูลหลักในการนำเสนอผลงานด้าน 1 และด้าน 2 ในครั้งนี้)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/laekpeliynreiynru/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%A8%E0%B8%99.%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%951+2%20%208%20%E0%B8%A1%E0%B8%84%2063.%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%87.%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%952_%E0%B9%92%E0%B9%90%E0%B9%90%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B9%98_0007.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/laekpeliynreiynru/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%A8%E0%B8%99.%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%951+2%20%208%20%E0%B8%A1%E0%B8%84%2063.%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%87.%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%952_%E0%B9%92%E0%B9%90%E0%B9%90%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B9%98_0005.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/laekpeliynreiynru/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%A8%E0%B8%99.%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%951+2%20%208%20%E0%B8%A1%E0%B8%84%2063.%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%87.%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%952_%E0%B9%92%E0%B9%90%E0%B9%90%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B9%98_0002.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/laekpeliynreiynru/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%A8%E0%B8%99.%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%951+2%20%208%20%E0%B8%A1%E0%B8%84%2063.%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%87.%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%952_%E0%B9%92%E0%B9%90%E0%B9%90%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B9%98_0006.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/laekpeliynreiynru/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%A8%E0%B8%99.%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%951+2%20%208%20%E0%B8%A1%E0%B8%84%2063.%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%87.%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%952_.jpg

6 มกราคม 2563

โพสต์4 ม.ค. 2563 02:01โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2563 19:02 ]


วันที่ 6 มกราคม 2563

        เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม สพป.นครปฐม เขต 2         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 1 รางวัล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 1 รางวัล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 1 รางวัล 
        คำสั่งที่ 1/2563 ลว.2 ม.ค.63 > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/khadleuxk/untitled4.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/khadleuxk/untitled2.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/khadleuxk/untitled3.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/khadleuxk/81255568_2815119488510661_5673502049686257664_n1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/khadleuxk/81831183_2815119595177317_2360615915390763008_2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/khadleuxk/82070636_2815119651843978_8869392304176103424_3.jpg


1 มกราคม 2563

โพสต์12 ธ.ค. 2562 02:12โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2563 02:29 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

สวัสดีปีใหม่ 2563

Wishing you a Happy New Year with hope that you will have many blessings in the year to come.

สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้ทุกท่านเต็มเปี่ยมด้วยความสุข ในปีที่กำลังจะมาถึงนี้

Miss Kerin Choykhruea, supervisor.

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/mkrakhm2563/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%871.JPG


1-5 of 5