11 พฤศจิกายน 2563

โพสต์10 พ.ย. 2563 20:56โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2563 04:36 ]

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

        เข้าร่วมรับฟังรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2563 ประจำวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/705507813679266


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/11phy63/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B211%E0%B8%9E%E0%B8%A263.jpg


        ภาคบ่าย ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจาก ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ห้องชลนทีComments