12 มิถุนายน 2563

โพสต์12 มิ.ย. 2563 23:51โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2563 02:29 ]
วันที่ 12 มิถุนายน 2563

      ได้รับเกียรติบัตร และร่วมประชาสัมพันธ์ เรื่อง มูลนิธิครูของแผ่นดิน เชิญชวน เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบออนไลน์ มาร์ชชิ่งความดี 4ส  (สถาบัน สมาธิ สัมมาชีพ เสียสละ) ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา 

    👉 ฅุรุชนคนดี (บุคคลทั่วไป ที่สนใจ อายุเกินกว่า 20 ปี)
    👉 อนุชนคนดี (เด็ก เยาวชน ที่สนใจ อายุต่ำกว่า 20 ปี)

        📩 ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลให้กับคณะครูทางสื่อสังคมออนไลน์ (Face book และ Line) เกี่ยวกับมูลนิธิครูดึของแผ่นดิน พร้อมกันนี้ ได้ร่วมทำเกียรติบัตร "คุรุชนคนดี"  และสามารถศึกษา ใบความรู้ ก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์ และทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ที่ (กด link ด้านล่าง เพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์) 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/13mithunayn2563/12%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A263%E0%B8%85%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpg

รวมเกียรติบัตรการพัฒนาตนเอง ปี 2563 > คลิก

Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
12 มิ.ย. 2563 23:52
ĉ
เกริน ช้อยเครือ,
12 มิ.ย. 2563 23:51
Comments