16 พฤศจิกายน 2563

โพสต์15 พ.ย. 2563 23:50โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2563 00:21 ]

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

        เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 5/2563  ณ ห้องชลนที  สพป.นครปฐม เขต 2 
Comments