17 มิถุนายน 2563

โพสต์18 มิ.ย. 2563 01:00โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2563 02:03 ]

วันที่ 17 มิถุนายน 2563

        เข้าร่วมการประชุมเพื่อสื่อสารพัฒนางานวิชาการ การเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ ณ ห้องประชุมชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/593118688251513/

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/17mithunayn2563/104393155_959517091155312_5783770627720965248_n.jpg


Comments