20 มิถุนายน 2563

โพสต์20 มิ.ย. 2563 01:37โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2563 02:06 ]

        ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมออนไลน์ของประเทศฟินแลนด์ 

        ทั้งนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศทั้งสิ้นจำนวน 28 ท่าน และคุณครูในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจำนวน 2 ท่าน 

        โดยมีรายละเอียด ดังนี้

        1. คุณครูปัณณฑร  แก้วเขียว - โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ อ.พุทธมณฑล
              ร่วมรับการอบรมหลักสูตร Stem education for early childhood and primary teachers (Online) ของมหาวิทยาลัย University of Helsinki (มีผู้ผ่านการคัดเลือก 9 ท่าน)

        2. คุณครูศิริลักษณ์  นิ่มกลิ่น - โรงเรียนวัดดอนยอ อ.บางเลน
              ร่วมรับการอบรมหลักสูตร Media Skill in digital environments ของมหาวิทยาลัย University of Finland (มีผู้ผ่านการคัดเลือก 9 ท่าน)

        ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจ

Cr.คุณครูปัณณฑร  แก้วเขียว

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/20mithunayn2563/fb.png?attredirects=0


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/20mithunayn2563/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/20mithunayn2563/card-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/20mithunayn2563/card-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C.jpg?attredirects=0


Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
20 มิ.ย. 2563 01:37
Comments