21 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์20 ก.พ. 2563 20:26โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 20:27 ]

21 กุมภาพันธ์ 2563

        วันนี้ได้แสดงเจตจำนงบริจาคดวงตา โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษามหาราชินี และบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อเป็นพระราชกุศล 
        ขอบุญที่ได้ทำส่งผลให้ลูกทั้ง 2 คน ทุกคนในครอบครัวและทุกคนที่รักข้าพเจ้า หวังดีและช่วยเหลือข้าพเจ้าให้การเงินการงานรุ่งโรจน์รุ่งเรือง ปรองดอง สามัคคี เอื้อเฟื้อดูแลกันและกันไปตลอดตราบนานเท่านาน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%8463.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post/87182349_190622132034323_6582121931846189056_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post/87328502_244170086596423_1062352906465837056_n.jpg

Comments