25 มิถุนายน 2563

โพสต์24 มิ.ย. 2563 20:37โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2563 21:54 ]

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

        ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2563  ณ โรงแรมเวล นครปฐม  
        เป็นวิทยากรชี้แจง เรื่อง การออก ปพ.1 โดยโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS  
        เอกสารประกอบการชี้แจง(ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
        พาวเวอร์พอยท์ > คลิก
        ไฟล์เสียงบรรยาย > คลิก
        อัลบั้มภาพจากงาน ปชส. > คลิก 

https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-2-1396492450508520/photos/?tab=album&album_id=1729235723900856

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/25miy63/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%20%E0%B8%9B%E0%B8%9E1.jpg

Comments