27 - 28 มิถุนายน 2563

โพสต์28 มิ.ย. 2563 20:09โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2563 02:20 ]
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2563
            
        เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา (ด้วยโปรแกรม Microsoft Team) ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


# คำสั่ง สพฐ.ที่ 924/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อ 65 พรรษาฯ ลว. 15 มิ.ย.2563 > คลิก
# หนังสือแบบตอบรับ > คลิก
# หนังสือเชิญประชุม > คลิก
# โครงการพัฒนาสื่อ ๖๕ พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ ๖๕ พรรษา > คลิก
# ประชุมผ่าน Microsoft Team > คลิก
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
28 มิ.ย. 2563 20:09
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
28 มิ.ย. 2563 20:09
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
28 มิ.ย. 2563 20:09
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
29 มิ.ย. 2563 00:46
Comments