30 พฤศจิกายน 2563

โพสต์29 พ.ย. 2563 19:25โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2563 20:45 ]

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (ภาคเช้า)

        ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการสนับสนุนและพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP2) ณ โรงเรียนวัดทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 
        ดำเนินการโดยความร่วมมือของโรงเรียนวัดทรงคนองและโรงเรียนคลองบางกระทึก ทั้งนี้ นายธนชน ทัศนะเกตุ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด
        - หนังสือเชิญวิทยากร > คลิก 
        - ไฟล์เสียงการประชุม > ไฟล์ที่ 1 | ไฟล์ที่ 2  
        - อัลบั้มภาพของ Jane : อบรมพัฒนาศักยภาพ > คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/30phy63/30%E0%B8%9E%E0%B8%A263.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post/127254218_1088424808264539_2500455784791927140_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/30phy63/127232999_1088429331597420_2668818780422022689_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/30phy63/CCI_000237.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/30phy63/128272790_2786791584910517_4776365817724027155_n.jpg


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (ภาคบ่าย เวลา 13.30 - 14.30 
น.)  

        เข้าร่วมการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับมูลนิธิฯ ที่ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้นำโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวปฏิ
บัติที่ดีในการพัฒนา คุณภาพโรงเรียน (PLC) จำนวน 2 ท่าน/เขต เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับประเด็นกำหนดการและแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังรายละเอียดการเข้าระบบ Zoom ดังนี้
Starfish Meeting is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: การประชุม ศึกษานิเทศก์
Time: Nov 30, 2020 01:30 PM Bangkok
Join Zoom Meeting > https://zoom.us/j/97599108714?pwd=US9kZTV3b0VIdUpuMXZ3b3pSUnh2QT09
Meeting ID: 975 9910 8714
Passcode: 612118
        - ภาพจากหน้าจอการประชุม > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/30phy63/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD1.jpg


Ć
voice_68310.mp3
(6328k)
เกริน ช้อยเครือ,
30 พ.ย. 2563 01:42
Ć
voice_68312.mp3
(2773k)
เกริน ช้อยเครือ,
30 พ.ย. 2563 01:43
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
30 พ.ย. 2563 01:15
Comments