8 กรกฎาคม 2563

โพสต์7 ก.ค. 2563 22:12โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2563 19:04 ]

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

        ร่วมการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และเข้าร่วมติดตามชมการประชุมทางไกล Conference พุธเช้าข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุม สพป.นครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B28%E0%B8%81%E0%B8%8463.jpg

กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้
▶ เลขาธิการ กพฐ. ดร. อำนาจ วิชยานุวัติ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง / สพป.สมุทรปราการ เขต 2
▶ แผนการจัดการศึกษาและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ / สพป.เชียงใหม่ เขต 1
▶ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านป่าลาน จังหวัดเชียงใหม่ / สพป.เชียงใหม่ เขต 2
▶ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านคลองเต็ง / สพป.ตรัง เขต 1
▶ NEW NORMAL School ชีวิตวิถีใหม่ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว / สพป.สระแก้ว เขต 1
▶ ครูดี ศรี สพฐ : คุณครูนริศา ระวังผิด โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ตอน ครูดี 4.0 / สพป.ระยอง เขต 2


รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. 
ครั้งที่ 25/2563 ประจำวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
        การประชุมปฏิบัติการ การเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
(วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.55 น.)
Comments