8 สิงหาคม 2563

โพสต์7 ส.ค. 2563 19:54โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2563 22:12 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

วันที่ 8 สิงหาคม 2563

        ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ITA สถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.นฐ. 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.629433694620012&type=3

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/8skh63/117385704_795787921187767_3861748337452316624_o.jpg

 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล > คลิก 
 เว็บเพ็จโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

 เว็บไซต์โครงการ > คลิก

 ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพฐ. > คลิก 

 ช่องทางการรายงาน การดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล > คลิก 

 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
    ปี 2563  ผลการประเมินผ่านในระดับ A คะแนนรวม 93.78 ลำดับที่ 44 / 225 คลิก 
    ปี 2562  ผลการประเมินผ่านในระดับ A คะแนนรวม 89.91 ลำดับที่ 50 / 219 คลิกComments