9 กรกฎาคม 2563

โพสต์9 ก.ค. 2563 02:07โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 03:03 ]

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563

        ร่วมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   ณ โรงเรียนวัดทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/608151006748281/


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg

        เวลา 16.00 น. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของคณะทำงานสื่อ 65 พรรษาฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM 
        เพ็จการดำเนินการ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/9kkh63/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD.jpg


Comments