กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2564


22 กรกฎาคม 2564

โพสต์22 ก.ค. 2564 08:55โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2564 23:26 โดย เกริน ช้อยเครือ ]


วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00 am ถึง 12:00 pm

        เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Google Meet
        - ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/imr-saxd-nvg
หรือโทร: ‪(TH) +66 2 844 9331‬ PIN: ‪240 223 945 2545‬#
หมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ: https://tel.meet/imr-saxd-nvg?pin=2402239452545  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22kkh64/218872451_1241264952980523_6821839908280629557_n.jpg        พัฒนาตนเอง ลองศึกษาหลักศาสนาเชิงเปรียบเทียบ  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22kkh64/22%E0%B8%81%E0%B8%8464%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg


19-20 กรกฎาคม 2564

โพสต์20 ก.ค. 2564 05:43โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2564 01:58 ]


วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

        ร่วมการสัมมนาวิจัยประจำปี จัดโดยฝ่ายวิจัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  > คลิก
        ภาพจับหน้าจอ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/20kkh64/Certificate%20CULI-IRW%202021-T1%20Kerin%20Choykhruea.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/20kkh64/Certificate%20CULI-IRW%202021-T2%20Kerin%20Choykhruea.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/20kkh64/20%E0%B8%81%E0%B8%8464%20CULI-IRW%202021-T4.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/20kkh64/20%E0%B8%81%E0%B8%8464-%20CULI-IRW%202021-T3.jpgวันที่ 20 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น. - 15.30 น.

        ร่วมกลุ่มและลงทะเบียนการอบรมออนไลน์ "การเชื่อมโยง ว17/52 ว20,21/60 ว9/64 หลักเกณฑ์ ว3/64 ว4/64 ว9/64 วิเคราะห์คุณสมบัติตนเอง การเตรียมความพร้อมการยื่น สายครูผู้สอน"
        📢 พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ เข้ากลุ่ม facebook จะมีรหัสเข้ากลุ่มให้พิมพ์ "PADPA"  ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม > คลิก 

ภาคเช้า 09.00-12.00 น.
    เชื่อมโยง ว17/52 ว20,21/60 ว9/64
    หลักเกณฑ์ ว3/64 ว4/64 ว9/64
    วิเคราะห์คุณสมบัติตนเองช่วงเปลี่ยนผ่าน ว17/52 ว21/60 ว9/64
    การเตรียมความพร้อมการยื่น ว17/52, ว21/60, ว9/64, ว9+ว17, ว9+ว21

ภาคบ่าย 13.00-15.30 น.
    การเตรียมเอกสาร วฐ.2
    การถาม-ตอบ โดยวิทยากร
        ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์
        ศน.ณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ สพป.กรุงเทพมหานคร
        ศน.อมรรัตน์ งามบุญสร้าง ศึกษานิเทศก์ สพม.ปทุมธานี
        ดร.สาวิตรี จุ้ยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 1 (เพจ fb วิชาการหวานเจี๊ยบ)

ภาพจับหน้าจอจากการอบรม > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/20kkh64/20%E0%B8%81%E0%B8%8464-%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99.jpg12 - 17 กรกฎาคม 2564

โพสต์12 ก.ค. 2564 03:50โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2564 03:55 โดย เกริน ช้อยเครือ ]


วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

        รับการอบรมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) ตามโครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564  โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ และสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
        - โครงการฯ > คลิก 
        - เกณฑ์การเข้ารับการพัฒนา และการจบหลักสูตร (73 ชั่วโมง)
1. การพัฒนามี 3 ระยะ ได้แก่
    1) Webinar วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564
    2) Web-based Training (Self Learning)  วันที่ 20 - 31 กรกฎาคม  2564 
    3) Workshop  วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกสังกัด หากไม่เข้ารับการอบรมใน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 3 
    - ลงทะเบียนเข้าอบรม > คลิก 
    - กำหนดการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 2564 > คลิก  
    - หลักสูตรฯ > คลิก 
    - การเข้าสู่ระบบ-ตรวจสอบ-เปลี่ยนรหัส-เพิ่ม บัญชีผู้ใช้ศึกษานิเทศก์ @esdc.go.th > คลิก 
    - กลุ่มไลน์ของโครงการ (รุ่น 4 กาญจนบุรี) > คลิก 
@ ภาพรวมการอบรมทั้ง 5 วัน > คลิก 


วันที่ 13​ กรกฎาคม 2564  เวลา​ 9.30​ น.​

        เข้าร่วมการประชุม​วิธีการสังเคราะห์​ SAR 63​  ผ่านระบบ​ GG-meet  https://meet.google.com/rvt-ondn-cvx  หรือหากต้องการเข้าร่วมทางโทรศัพท์ ให้โทรหมายเลข +66 2 844 9331 แล้วป้อน PIN 347 186 901 5433#  หากต้องการดูหมายเลขโทรศัพท์อื่น ๆ คลิกลิงค์นี้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/12kkh64/2021-07-13_13-15-35.jpg


วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

        ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ผ่านกระบวนการศึกษาดูงาน มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/12kkh64/2021-07-13_13-01-52.jpg

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

        เข้าร่วม open chat ของศูนย์ HECE รร.กาญจนาภิเษก (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
        คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ศูนย์ HCEC กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม" > คลิก
        วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 ศูนย์พัฒนาฯ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม จะดำเนินโครงการกิจกรรม" การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของครู และบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 (ภาคทฤษฎี) โดยให้ ดำเนินการสแกน  QR CODE  ของศูนย์ HCEC เพื่อข้อมูลจากศูนย์พัฒนาศักยภาพฯ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
        @ เพ็จประสานงาน HCEC > คลิก

วันที่ 17 กรกฎาคม 25645 - 8 กรกฎาคม 2564

โพสต์6 ก.ค. 2564 02:31โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2564 23:00 ]


วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น. 

        ร่วมรับการอบรมออนไลน์ เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน [PBL] สำหรับศึกษานิเทศก์ > คลิก วันที่ 6 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น.  

        เข้าประชุมคณะทำงานติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุม PLC โดยนายเกษมสันต์ มีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจินดราม ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตุ๊กตา นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว นางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ฯ คณะทำงานและเลขานุการ 
        เพื่อติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่เป้าหมาย, ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็น เครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา และประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และนำองค์ ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและ พัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย

    - คำสั่งที่ 129/2564 ลว. 7 มิ.ย.64 เรื่อง แต่งตตั้งคณะทำงานติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะทำงานผู้กำกับ ดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 > คลิก 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น. 

        กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 25/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201  (COVID - 19 ) โดยปรับลดเวลาวันทำงานของบุคลากรในสังกัด จัดให้บุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำงาน ไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด สำหรับสถานศึกษาให้ดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) กำหนด และปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาการเปิดภาดเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอน เฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air. On line. On Demand. On Hand) และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งยังเน้นย้ำในเรื่องของการใช้ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ทำหน้าที่สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกษา
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 น.

        ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายชุมชนวิชาชีพระดับเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปี 2564 สพป.นครปฐม เขต 2  ผ่านช่องทาง Google Meet  ณ ห้อง PLC สพป.นครปฐม เขต 2  โดยนายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุม
        กำหนดการประชุม 2 วัน 4 กลุ่มเป้าหมาย 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณิตศาสตร์
                                   เวลา 15.00 น. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ภาษาอังกฤษ
                                   เวลา 15.00 น. ภาษาไทย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5kkh64/211656012_1956833974466071_1725564499194536292_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5kkh64/7%E0%B8%81%E0%B8%8464-2.jpg

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

        ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายชุมชนวิชาชีพระดับเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปี 2564 สพป.นครปฐม เขต 2  ผ่านช่องทาง Google Meet  ณ ห้อง PLC สพป.นครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5kkh64/confer-Eng8july2021.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5kkh64/204198541_1957506214398847_5987914857222713934_n.jpg

กรอบการดำเนินงาน : การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2564 โดยอาสาสมัครร่วมพัฒนา เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครูภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2
    1. รับสมัครครูเครือข่ายฯ ร่วมพัฒนา
    2. ประชุมชี้แจง ผ่าน Google Meet  
    3. สร้างกลุ่มไลน์การประสานงาน 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5kkh64/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%ADEng64.jpeg
    4. พัฒนาตามกรอบแนวทางการพัฒนา 
        - วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด + สิ่งที่ต้องรู้ 
        - กำหนดหน่วยเนื้อหาการจัดการเรียนรู้
        - ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
        - ออกแบบแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และสมรรถนะ  
        - จัดทำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
        - กำหนดขอบข่ายของการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
    5. ประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมพัฒนา
    6. ทดลองใช้ + ทดสอบประสิทธิภาพ + รายงานประสิทธิภาพ
    7. เผยแพร่ และนำไปใช้จริง + ประเมินการใช้ + รายงานการใช้
    8. ครูพัฒนาต่อยอดสู่ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ 
    9. เขตพื้นที่การศึกษาฯ จัดประกวดคัดเลือกผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ 

ข้อมูลประสานงาน
        - เรื่องแจ้งและกำหนดการ > คลิก 
        - สื่อประกอบการประชุมชี้แจง > คลิก 
        - ประกาศรายชื่ออาสาสมัครผู้ร่วมพัฒนาสื่อ ปีการศึกษา 2564  (สมาชิกเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูภาษาอังกฤษ) 
        - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค.64) > คลิก
        - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค.64) > คลิก
        - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค.64) > คลิก
        - ตัวอย่างเกียรติบัตร > คลิก  
        - เอกสารอ้างอิงในการจัดทำสื่อ/นวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2564 (แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ) 
    1) หลักสูตรสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ > คลิก
    2) ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ หลักสูตรฯ 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 > คลิก 2, 3, 4 กรกฎาคม 2564

โพสต์2 ก.ค. 2564 02:38โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2564 23:10 ]


วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

        ร่วมการประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล ผ่านการถ่ายทอดสดทาง OBEC Channel
        - ชมรายการย้อนหลัง > คลิก

ประเด็นสำคัญ : 
    - การปรับตัวชี้วัดของหลักสูตร ควรบูรณาการตัวชี้วัดที่ต้องรู้ เป็นหลัก
    - รูปแบบการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศทางไกล สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา
    - ให้เขตพื้นที่ให้ความสนใจกับปัญหาทางสภาพจิตใจและอารมณ์ ของผู้เรียนในการเรียนรู้ ทักษะพื้นฐานที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ สุขภาวะที่ดีของเด็ก สมรรถนะในการใช้เครื่องมือเรียนรู้ของเด็ก อาจมีการอบรมผู้ปกครองไปด้วย การรู้จักผู้เรียน(เข้าถึงจิตใจผู้เรียน)
    - การจัดทำแผนกลยุทธ์การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล ของเขตพื้นที่ฯ แนวทางและรูปแบบของนวัตกรรมการนิเทศทางไกล (สพม.กทม.2 / สพป.ชลบุรี เขต 3 / สพม.แพร่ / สพป.กำแพงเพชร เขต 2 / สพม.สุรินทร์ / สพป.นครราชสีมา เขต 1 / สพป.อุบลราชธานี เขต 4 / สพป.นราธิวาส เขต 2 / สพป.นครสวรรค์ เขต 1 / สพป.มุกดาหาร / ศนฐ.)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/2kkh64/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A52.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/2kkh64/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/2kkh64/211210519_1953070098175792_5795529546794558568_n.jpg?attredirects=0

ภาระงานสืบเนื่องจากการประชุม :
        รองเลขาฯ (ท่านกวินเกียรติ นนท์พละ) แจ้งข่าวถึง ศน.ก่อนพิธีปิด
    - วันที่ 15 ก.ค.64 ให้ ศน.รายงานกลยทธ์การนิเทศการศึกษา ตามคำถามงานวิจัยว่า ศน.มีแนวทางการนิเทศการศึกษาอย่างไร (อย่างน้อย 5 รูปแบบ แต่ละรูปแบบนิเทศอย่างไร จะเชื่อได้อย่างไรว่าผู้เรียนยังได้เรยนรู้อย่างมีคุณภาพ
    - มียุทธศาสตร์การนิเทศฯ ที่เป็นรูปธรรม เป็นรูปแบบ มีกิจกรรมที่ชัดเจน คำนึงถึงความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดฯ
    - มีข้อมูลครูรายโรงเรียน ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
    - เกิดนวัตกรรมการนิเทศทางไกล
    - โครงการพัฒนา ศน.ทั้งระบบ มี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
        1) อบรมทางไกลผ่าน Web Minar (12-16 ก.ค.64)
        2) work shop ตามภูมิภาคที่ปลอดภัย
        3) Self Learning
* ให้เตรียมเลขทะเบียน ศน.ไว้ ต้องใช้ในการพัฒนา
    - สนับสนุน ส่งเสริม ให้โรงเรียนในเครือข่ายการนิเทศ จัดทำรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ ตามแบบฟอร์ม https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/2kkh64/2021-07-02_17-41-31.jpgวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
        ติดตามชมรายการ รอบวันทันข่าว สพฐ. [1/2]  สพฐ.ดำเนินโครงการการพัฒนาจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 > คลิก วันที่ 3 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 - 10.30 น.

        ร่วมกิจกรรม (Liveสด) ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน > คลิก 
        สื่อประกอบการประชุม > คลิก
วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 

        ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม ผ่านระบบออนไลน์ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/2kkh64/203622435_4031395630247171_8859363455722090616_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/2kkh64/213343675_1229982410775444_823653640751175387_n.jpg


30 มิถุนายน 2564

โพสต์30 มิ.ย. 2564 06:47โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2564 06:24 โดย เกริน ช้อยเครือ ]


วันที่ 30  มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น. 

        ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผ่านทางระบบ Google Meet  ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2 
        โดยนายประชา  วุฒิวัฒนานุกูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุริยัน  สุวรรณทอง รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และ คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุม 

กลุ่มเป้าหมาย : 
    ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนระบบการพัฒนาบุคลากร จำนวน 150 คน 

วัตถุประสงค์ : 
    เพื่อเตรียมความพร้อมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สู่การทดสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ด้วยเทคนิค Virtual Exam 

สื่อประกอบการอบรม :  
    - สื่อประกอบการประชุม 1 > คลิก
    - สื่อประกอบการประชุม 2 > คลิก
    reflection CEFR โดยครูช้องเกล้า > คลิก

ชมรายการย้อนหลัง : 

ร่วมกิจกรรม : (รุ่นเสริม) เพื่อรับวุฒิบัตร 
    - ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม (รุ่นพิเศษ) > คลิก 
    - ทดสอบเสมือนจริง (EF SET) > คลิก 
        แบบ 15 นาที > https://www.efset.org/th/quick-check/
        แบบ 50 นาที > https://www.efset.org/th/ef-set-50/ 
    - ประเมินความพึงพอใจ+ส่งผลสอบ (ภายใน 5 ก.ค.64) > คลิก 
    - ตรวจสอบรายชื่อรับวุฒิบัตร > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/30miy64/cefr1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/30miy64/cefr2.jpg26, 28 มิถุนายน 2564

โพสต์29 มิ.ย. 2564 00:02โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2564 07:53 โดย เกริน ช้อยเครือ ]


วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564  เวลา 10.30-12.00 น.

        พัฒนาตนเอง อบรมออนไลน์หลักสูตร และร่วมกิจกรรม Workshop Online by Starfish Academy พัฒนานักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ หัวข้อ "เครื่องมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” ผ่านระบบ zoom จำนวน 1.30 ชม. 
        เรียนรู้แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อม ทั้งแบบออนไลน์และอ๊อฟไลน์ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ได้รู้จักเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ 
        - ภาพจับหน้าจอจากการร่วมกิจกรรม > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/26%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A264%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg


วันที่ 28 มิถุนายน 2564 13.30 – 16.30 น. 

        ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการนิเทศเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ผ่านทางระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) และการประเมินตนเองจากการพิจารณา SAR ประจำปี 2562 ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ ของ สมศ. ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2
        โดย นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุม 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/26miy64/mock.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/26miy64/201122972_1950016465147822_6583361565616462987_n.jpg


วันที่ 28 มิถุนายน 2564 

        ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม The Educators Thailand โดย AIS Academy เรียนผ่าน LearningDi Digital Learning Platform ลำดับที่ 193 กลุ่มที่ 1  
    - เป็นการประกวดเฟ้นหาสุดยอดครูผู้สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษายุคใหม่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
    - หลักเกณฑ์/ ระเบียบสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ > คลิก
    - หลักสูตร > คลิก 
    - Mission 1 แนะนำตัวเองตามโจทย์ 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/26miy64/mission1-kerin.jpg


21, 22, 23, 24 มิถุนายน 2564

โพสต์22 มิ.ย. 2564 19:10โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2564 07:54 ]


วันที่ 21 มิถุนายน 2564  เวลา 9.00-12.00 น. 
        ร่วมการประชุมออนไลน์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 245 เขต เรื่อง “การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
    - ภาพจับหน้าจอจากการประชุม > คลิก 
    - สื่อ การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา (สพฐ.) > คลิก 
    (ร่าง) แนวทางการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำนักทดสอบฯ  สพฐ.) > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22miy64/sar1.jpg

วันที่ 22 มิถุนายน 2564  เวลา 9.00-12.00 น. 
        พัฒนาตนเอง ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้แพลทฟอร์มจัดการเรียนการสอนออนไลน์ VLEARN และ VClass ผ่านโปรแกรม V-Room ภายใต้โครงการโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ณ ห้อง PLC  สพป.นครปฐม เขต 2
        มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดอบรมออนไลน์ สำหรับศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี
        สืบเนื่องจากการประชุมออนไลน์คณะทำงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมคณะทำงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี โดยการประชุมดังกล่าวได้แนะนำสื่อและการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนจากภาคเอกชน โอกาสนี้ มูลนิธิฯ จึงจัดอบรมออนไลน์การใช้งานแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์รับทราบในเชิงลึก เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ 
        การอบรมในครั้งนี้ คณะทำงานมูลนิธิฯ ได้ชี้แจงไว้ ดังนี้  
    1) การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีในระบบ School Management System เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบทของโรงเรียน โดยเริ่มเปิดให้บันทึกข้อมูลใน School Info ของปีการศึกษา 2564 นี้ ในวันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป 
    2) แนวทางการติดตามประเมินผลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Notebook for Education เพื่อคัดเลือกรับการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding ประจำปีการศึกษา 2564 
    3) แบ่งปันประสบการณ์การบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ICT Talent ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
    4) การใช้งานแพลตฟอร์ม VLEARN – VClass แพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ 
    5) บทบาทความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่และคณะวิจัยเพื่อถอดบทเรียน 17 โมเดล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน และเตรียมการขยายผลต่อไป ทั้งนี้มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนนี้ จะสามารถพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกันและนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยได้
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/198030908_321379179446865_4635275710703825479_n.jpg
มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี
(CONNEXT ED Foundation)
        รวมพลังคนรุ่นใหม่และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการมอบโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สู่รากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
        โรงเรียนในความดูแลของมูลนิธิฯ ที่มีองค์กรเอกชนร่วมเป็นหนึ่งในการสนับสนุนตามแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยข้อมูลที่แสดงนั้นโรงเรียนได้บันทึกเข้ามาในระบบ School Management System อัปเดตทุกปีการศึกษา (สพป.นครปฐม เขต 2) 
  No.   รหัสโรงเรียน  โรงเรียน                      Partner
4838 1073180133 วัดบางพระ                         BBL
4839 1073180139 วัดพุทธธรรมรังษี                BBL
4840 1073180174 วัดบางหลวง                      CP ALL
4841 1073180180 วัดศิลามูล                          TRUE
4842 1073180184 วัดบางภาษี                        TRUE
4843 1073180191 ตลาดเกาะแรต                    DELTA
4844 1073180203 วัดพระมอพิสัย                    PIM
4845 1073180208 วัดบัวหวั่น                          TRUE
4846 1073180212 วัดนิลเพชร                         TRUE
4847 1073180238 บ้านบางประแดง                 TRUE
4848 1073180240 วัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)   TRUE
4849 1073180253 บ้านคลองโยง                     SCB

วันที่ 23 มิถุนายน 2564  เวลา 11.00 น. 
        ร่วมการประชุม รับมอบนโยบายการบริหารงานจาก นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้มอบนโยบายการบริหารงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2 
        โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้
    1. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย เช่น โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 โครงการโคกหนองนา
    3. การประกันคุณภาพ
    4. การพัฒนาภาษาอังกฤษ (CEFR) ของครู
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22miy64/196816921_1945977062218429_4151921602303525683_n.jpg?attredirects=0


วันที่ 23 มิถุนายน 2564  เวลา 15.00 น. 
        ร่วมประชุมคณะศึกษานิเทศก์ โดยนางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินงานการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพ โรงเรียนที่เข้าประเมินภายนอก จำนวน 50 โรงเรียน และวางแผนการดำเนินงานสังเคราะห์ sar ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนทั้ง 117 โรงเรียน  ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22miy64/204769658_1946102685539200_4749323074300040246_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22miy64/204534379_1946102838872518_5052005289848489131_n.jpg

วันที่ 24 มิถุนายน 2564
        เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลงานทางวิชาการ "New Gen Morality ! สะท้อน...ความดีในวิถีโรงเรียนสุจริต" โดย สพฐ. ร่วมกับ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และสถาบันวิชาป้องกันประเทศ 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 
        ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพระดับเขตพื้นที่การศึกษา นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ตามนโยบาย 1 สำนักงานเขต 1 โรงเรียน  ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2
        โดยนายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ด้วยระบบ Google Meet ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เพื่อการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่สถานศึกษาในสังกัด 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22miy64/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22miy64/204687290_1946815768801225_6865723051269024914_n.jpg

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 
        ติดตามรับชมรายการพฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2  รับรู้ข้อมูลข่าวสารเเละเรื่องราวดี ๆ จากสพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 9 
    - ของดีที่เรามีอยู่ (การสอนโดยจินตคณิต โรงเรียนบ้านคลองบางกระทึก) 
    - เรื่องเล่าจาก ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 
    - จาก สพป.นครปฐม เขต 2 สู่โรงเรียน 
    - นานาสาระเพื่อเด็กไทย ทักษะอาชีพ จากโรงเรียนวัดดอนหวาย
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22miy64/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88.jpg


17 มิถุนายน 2564

โพสต์16 มิ.ย. 2564 21:03โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2564 23:38 ]


วันที่ 17 มิถุนายน 2564

        พัฒนาตนเอง รู้งาน ทันข่าว ติดตามรับชมรายการ พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 8 รับทราบข้อมูล 

    1. ของดีที่เรามีอยู่ จากโรงเรียนวัดท่าพูด การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  
    2. เรื่องเล่าจาก ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 
        - สพป.นครปฐม เขต 2 นำผู้บริหารโรงเรียน และรอง ผอ.ใหม่
ศึกษาดูงานด้านวิชาการ  ที่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล (ความห่วงใยด้านวิชาการ) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนเอง และทางโรงเรียนพระตำหนักได้แสดงผลการปฏิบัติงานอันเป็นแบบอย่างได้อย่างดีเยี่ยม เช่น เรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน (หลักสูตรแต่ละรายวิชา / การวัดและประเมินผล) 
        - นโยบายการจัดการเรียนการสอนของ สพป.นครปฐม เขต 2 ยังไม่มี on site โดยเฉพาะใน อ.สามพราน ทำหน้าที่ในแต่ละวันให้ดีที่สุดก็พอ ไม่ต้องกังวลว่าจะเปิด on site เมื่อไร
        - โครงการหนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งโรงเรียน (การพัฒนาการสอน/ การพัฒนาสื่อการสอน/การพัฒนาการประเมินผล/ การสร้างนวัตกรรม/ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน) การบริหารจัดการเรียนรู้ เริ่มทดลองกับระดับชั้น ป.1 วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ โดยคัดเลือกครูเก่ง 22 คนเพื่อผลิตสื่อ 1 คน ต่อ 1 ตัวชี้วัด แบบ on hand 

    3. สพป.นครปฐม เขต 2 สู่โรงเรียน โดย นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นนครปฐมเขต 2 
        - การรายงานการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 
        - การขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานในการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด โดย นางสุพิชฌาย์ แป้งทา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สพป.นครปฐม เขต 2 

    4. นานาสาระเพื่อเด็กไทย : การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โดย นายยุทธนา ปฐมวรชาติ  ผอ. โรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) 

    พิธีกร : นางสาวสุรีพร พันยุโดด ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2

    สรุปข้อมูลจากภาพหน้าจอ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17miy64/2021-06-17_11-54-43.jpg
16 มิถุนายน 2564

โพสต์16 มิ.ย. 2564 20:56โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2564 02:44 ]


วันที่ 16 มิถุนายน 2564 

        นิเทศออนแอร์ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 
    - คลิปบันทึกจากการนิเทศออนแอร์ > คลิก 
    - รายงานการนิเทศโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/16miy64/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/16miy64/57000.jpg


วันที่ 16 มิถุนายน 2564 

        เตรียมการพัฒนาตนเอง โดยลงทะเบียน Workshop ในหัวข้อ” เครื่องมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” จัดโดย Starfish Academy พัฒนานักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 20 ชม. 
และะให้การสนับสนุน ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูพัฒนาตนเอง 
        ครูคลับ (Kru Club) Edtech Workshop แบบ Cool Kru กับกิจกรรมที่จะพาคุณครูไปอัพสกิลเพื่อการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับเกียรติบัตร
คุณครูห้ามพลาดเลยนะ ครั้งนี้เราจะมาทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน รวมไปถึงจะเรียนรู้แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทั้งแบบออนไลน์และอ๊อฟไลน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
ยังไม่หมดคุณครูจะได้รู้จักเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงอิงสมรรถนะอีกด้วย 
    อย่ารอช้า!! มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30-12.00 น. 
    ลงทะเบียน คลิกที่นี่ https://www.starfishlabz.com/workshops
อย่าลืมกดลิ้งก์เข้าร่วมกลุ่ม workshop ครูคลับ (Kru Club) เพื่อติดตามอัปเดตกิจกรรม workshop และเรียนรู้ย้อนหลังกันนะคะ ที่นี่
https://www.facebook.com/groups/541874742829976
#workshop #เครื่องมือครู #ครูคลับ
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeCU00Beb.../formResponse1-10 of 67