10 มิถุนายน 2564

โพสต์10 มิ.ย. 2564 17:19โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2564 06:00 โดย Webmaster Supervisory ]

วันที่ 10 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 - 09.50 น.

        พัฒนาตนเอง ร่วมรับชมรายการพฤหัสบดีที่นี่ สพป.นฐ. 2 ซึ่งมีเจตนาที่จะประชุมแลประสานกับท่าน ผอ.โรงเรียนโดยตรง ซึ่งถือเป็นการประชุมผู้บริหารโรงเรียนทุกสัปดาห์ 

พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2 รับรู้ข้อมูลข่าวสารเเละเรื่องราวดี ๆ จาก สพป.นครปฐม เขค 2 ครั้งที่ 7วันที่ 10 มิถุนายน 2564  เวลา 11.00-13.00 น.

        นิเทศผสมผสานการประชุมครูและนิเทศออนแอร์ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 

Benyaporn Sornthepha is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Benyaporn Sornthepha's Personal Meeting Room
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/6836542857...
Meeting ID: 683 654 2857
Passcode: 6tfz7c

รายงานการนิเทศโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์  : > คลิก https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/10miy64/197783588_4395419937155575_8092836054972210150_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/10miy64/2021-06-11_14-29-38.jpg


วันที่ 10 มิถุนายน 2564  เวลา 13.00-15.00 น.

        นิเทศผสมผสานการประชุมครูและนิเทศออนแอร์ โรงเรียนบ้านคลองโยง  
- รายงานการนิเทศโรงเรียนบ้านคลองโยง : > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/10miy64/192205156_1213568215750197_7178734922233777534_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/10miy64/198471408_1213581189082233_4117258803999616058_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/10miy64/198564462_1213580962415589_2491239292374361287_n.jpg


วันที่ 10 มิถุนายน 2564  เวลา 15.00 

        นิเทศผสมผสานการประชุมครูและนิเทศออนแอร์ โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79042641732...
Meeting ID: 790 4264 1732
Passcode: 6WXc21

        - รายงานการนิเทศโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ : > คลิก 
        - วิดิโอคลิปการนิเทศทางไกล โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/10miy64/2021-06-11_7-34-05.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/10miy64/198962412_1178492072614597_4101168759598797417_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/10miy64/2021-06-11_7-31-27.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/10miy64/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg?attredirects=0


Comments