12 - 17 กรกฎาคม 2564

โพสต์12 ก.ค. 2564 03:50โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2564 03:55 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

        รับการอบรมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) ตามโครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564  โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ และสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
        - โครงการฯ > คลิก 
        - เกณฑ์การเข้ารับการพัฒนา และการจบหลักสูตร (73 ชั่วโมง)
1. การพัฒนามี 3 ระยะ ได้แก่
    1) Webinar วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564
    2) Web-based Training (Self Learning)  วันที่ 20 - 31 กรกฎาคม  2564 
    3) Workshop  วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกสังกัด หากไม่เข้ารับการอบรมใน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 3 
    - ลงทะเบียนเข้าอบรม > คลิก 
    - กำหนดการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 2564 > คลิก  
    - หลักสูตรฯ > คลิก 
    - การเข้าสู่ระบบ-ตรวจสอบ-เปลี่ยนรหัส-เพิ่ม บัญชีผู้ใช้ศึกษานิเทศก์ @esdc.go.th > คลิก 
    - กลุ่มไลน์ของโครงการ (รุ่น 4 กาญจนบุรี) > คลิก 
@ ภาพรวมการอบรมทั้ง 5 วัน > คลิก 


วันที่ 13​ กรกฎาคม 2564  เวลา​ 9.30​ น.​

        เข้าร่วมการประชุม​วิธีการสังเคราะห์​ SAR 63​  ผ่านระบบ​ GG-meet  https://meet.google.com/rvt-ondn-cvx  หรือหากต้องการเข้าร่วมทางโทรศัพท์ ให้โทรหมายเลข +66 2 844 9331 แล้วป้อน PIN 347 186 901 5433#  หากต้องการดูหมายเลขโทรศัพท์อื่น ๆ คลิกลิงค์นี้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/12kkh64/2021-07-13_13-15-35.jpg


วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

        ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ผ่านกระบวนการศึกษาดูงาน มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/12kkh64/2021-07-13_13-01-52.jpg

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

        เข้าร่วม open chat ของศูนย์ HECE รร.กาญจนาภิเษก (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
        คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ศูนย์ HCEC กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม" > คลิก
        วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 ศูนย์พัฒนาฯ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม จะดำเนินโครงการกิจกรรม" การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของครู และบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 (ภาคทฤษฎี) โดยให้ ดำเนินการสแกน  QR CODE  ของศูนย์ HCEC เพื่อข้อมูลจากศูนย์พัฒนาศักยภาพฯ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
        @ เพ็จประสานงาน HCEC > คลิก

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564Comments