17, 18, 19 กุมภาพันธ์ 2564

โพสต์18 ก.พ. 2564 01:47โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2564 23:39 ]

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

        เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินระดับกลุ่มจังหวัดที่ 1 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

        ทั้งนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคณะที่ 7 ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

        คำสั่งแต่งตั้งและวาระการประชุม > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17kph64/149610747_1141015619672124_8221067447867204252_o.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17kph64/150978748_1141015669672119_4219898467792213210_o.jpg?attredirects=0

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 15.00 - 16.00 น. 

        ร่วมประชุมผ่าน Zoom ร่วมกับมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในเรื่องการดำเนินงานของโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาครูฯ ในแต่ละเขต จากการที่โค้ชได้ลงพื้นที่พูดคุย ให้คำแนะนำ กับโรงเรียนและการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมา 

Starfish Meeting is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: นัดหมายศึกษานิเทศก์ที่เข้าโครงการทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
Time: Feb 18, 2021 03:00 PM Bangkok
Meeting ID: 914 3841 0318
Passcode: 473941

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17kph64/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A11.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17kph64/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A12.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17kph64/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A13.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17kph64/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A118-1.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17kph64/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A118-2.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17kph64/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A718%E0%B8%81%E0%B8%9E64-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17kph64/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A718%E0%B8%81%E0%B8%9E64.jpg


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 15.30 น. 

        เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและรับทราบความคืบหน้าของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปี 2563 ในเครือข่ายมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ในส่วนการดำเนินโครงการ TSQP ของศึกษานิเทศก์  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom > คลิก 

Join Zoom Meeting > https://zoom.us/j/97677120492...
Meeting ID: 976 7712 0492
Passcode: 111881

        ในการประชุมครั้งนี้ มีโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบประสานงานเข้าร่วมประชุมตามกำหนด จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบัวหวั่น,  โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง และโรงเรียนวัดศิลามูล

ประเด็น : กิจกรรมการเรียนผ่านกระบวนการ STEAM Design Process
              School Concept 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17kph64/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%871.JPG
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17kph64/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%872.JPG
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17kph64/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%873.JPG
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17kph64/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%875.JPG
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17kph64/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%877.JPG
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17kph64/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%878.JPG


Ċ
TSQP63.pdf
(1269k)
เกริน ช้อยเครือ,
20 ก.พ. 2564 23:00
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
18 ก.พ. 2564 01:47
Comments